Stora Enso bygger demonstrationsanläggning i Louisiana i USA

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2014-09-02 kl. 21.15 EET

Efter att nyligen ha förvärvat det amerikanska bioteknologiföretaget Virdia investerar Stora Enso 32 MEUR (43 MUSD) i en demonstrations- och marknadsutvecklingsanläggning som ska byggas i Raceland i delstaten Louisiana i USA. Anläggningen kommer att användas för industriell validering av den nyförvärvade utvinnings- och separationstekniken som utvecklats av Virdia. Tekniken möjliggör att cellulosahaltig biomassa framställd av till exempel trä- eller jordbruksavfall ska kunna omvandlas till högraffinerat socker. Investeringen undersöker genomförbarheten av en produktion i industriell skala i framtiden, eventuellt också vid en del av Stora Ensos befintliga massabruk.

Demonstrationsanläggningen kommer att ligga i närheten av befintliga sockerrörsplantager och att använda bagassavfall som råvara. Sockerrörsbagass är en hållbar råmaterial som inte är genetiskt modifierat och som inte konkurrerar med livsmedelsproduktionen. Avfallet kommer att användas för att framställa fem-kol-socker med hög renhet, framför allt xylos. Sockerarterna konverteras och förädlas därefter för tillämpningar inom till exempel livsmedelsproduktion eller hygienprodukter.

”Investeringen representerar nästa steg i vår strategi för nya marknader och tillämpningar. Den möjliggör en utvärdering av den teknik som utvecklats av Virdia och av möjliga användningsområden för olika typer av biomassa. Vårt mål är att utveckla och kommersialisera kostnadseffektiva förnybara lösningar för att tillgodose väl definierade marknadsdrivna behov och för att öka värdet på våra nuvarande cellulosaflöden”, säger Juan Carlos Bueno, EVP, Stora Enso Biomaterials.

Demonstrationsanläggningen i Raceland är planerad att starta sin produktion i början av 2017.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Juan Carlos Bueno, EVP, Stora Enso Biomaterials, tel. +55 11 3065 5223
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242
Kirsi Seppäläinen, Head of Communications and Sustainability, Stora Enso Biomaterials,
tel. +358 2046 21444www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,6 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:

Juan Carlos Bueno
EVP, Stora Enso Biomaterials
tel. +55 11 3065 5223

Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 2046 21242

Kirsi Seppäläinen
Head of Communications and Sustainability, Stora Enso Biomaterials
tel. +358 2046 21444

Prenumerera