Stora Enso det bästa pappersföretaget i Climate Disclosure Leadership Index


            
Stora Enso har rankats som det bästa pappers- och skogsproduktföretaget i
Norden på att informera om koldioxidutsläpp. Stora Enso ingår i CDP-projektets
(Carbon Disclosure Project) första nordiska rapport som listar de företag som
har de bästa klimatförändringsstrategierna och som ligger i framkant i sin
rapportering om utsläpp av växthusgaser. Totalt sett hamnar Stora Enso på
fjärde plats i Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) bland kolintensiva
företag i Norden. 

- Det första steget mot att hitta möjligheter att minska utsläppen och uppfylla
intressenternas förväntningar är att utveckla ett bra kolavtryck, säger Jim
Weinbauer, Senior Vice President, Stora Enso Environment. 

Den nordiska rapporten släpptes igår i Stockholm. Rapporten omfattar 125 av de
största börsnoterade företagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Stora
Enso har deltagit i CDP-projektet sedan 2003. 

CDP-projektet är en oberoende icke vinstdrivande sammanslutning av 315
institutionella investerare som tillsammans har tillgångar till ett värde av 41
biljoner USD. Projektet samlar in information om affärsrelaterade risker och
möjligheter som är kopplade till klimatförändringen och har fastställt en
standard för metoder och processer för information om koldioxid. Under 2007 bad
CDP-projektet världens 2 400 största företag att lämna information om
koldioxidutsläpp, åtgärder med anledning av klimatförändringen,
energianvändning och framtida planer. 


För ytterligare information, v g kontakta:
Eija Pitkänen, Vice President, Sustainability Communications and CSR, tel. +358
2046 21348 
Jim Weinbauer, Senior Vice President, Director, Stora Enso Environment, tel.
+46 1046 71712 
www.storaenso.com
www.storaenso.com/sustainability

Prenumerera