Stora Enso får högt betyg i Nordic Climate Disclosure Leadership Index

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2015-11-04 kl. 9:00 EET

CDP, en internationell, ideell organisation som arbetar för hållbarhet, rankar Stora Enso som ett av de ledande företagen i Norden när det gäller att lämna klimatinformation till investerare och andra intressenter. I CDP:s nordiska index för klimatpåverkan, ”Nordic Climate Disclosure Leadership Index” (CDLI), får Stora Enso 99 poäng av 100 möjliga. Höga poäng tyder på att ett företag lämnar ingående klimatinformation med en hög nivå av transparens.

– Eftersom vår kärnverksamhet bygger på förnybara råmaterial har vi en unik position när det gäller att kontrollera våra koldioxidutsläpp. Att bekämpa den globala uppvärmningen ligger högt på vår agenda, och tack vare öppen rapportering kan vi ta beslut som verkar för att driva på förändringen, säger Noel Morrin, EVP Global Responsibility på Stora Enso.

För att betygsättas i indexet utför CDP en oberoende utvärdering av företagets klimatarbete. De organisationer som finns med i CDLI anses vara bland de främsta 10 procenten inom sin respektive region.

Paul Dickinson, verkställande direktör för och en av grundarna av CDP, kommenterar:
– Eftersom omvärlden blickar bortom klimatförändringsförhandlingarna i Paris och förbereder sig för en framtid med mindre koldioxidutsläpp, blir informationen om hur företag reagerar på omvandlingen allt viktigare. Därför gratulerar vi de företag som har kvalat in på CDP:s Climate Disclosure Leadership Index.

På begäran av 822 investerare med sammanlagda tillgångar på 86 biljoner euro lämnar tusentals företag varje år in sina klimatuppgifter till CDP. Investerarna vet att ett företag som får högt betyg tar ansvar och är väl förberett för att reagera när marknadens krav och utsläppsföreskrifterna ändras.

För ytterligare information, v.g. kontakta:

Noel Morrin, EVP Global Responsibility, tel. 0730-76 88 98
Ulrika Lilja,
EVP Global Communications, tel. 010-467 16 68

www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com/globalresponsibility

Om CDP
CDP, som tidigare hette Carbon Disclosure Project, är en internationell, icke vinstdrivande organisation som ställer till förfogande det enda globala systemet för företag och städer för att mäta, rapportera om, hantera och dela viktig miljöinformation. CDP arbetar med marknadens aktörer, inklusive 822 institutionella investerare med sammanlagda tillgångar på 86 biljoner euro, för att motivera företagen att rapportera om sin miljöpåverkan och inverkan på naturresurser, och att vidta åtgärder för att minska dem. År 2015 lämnade fler än 5 500 företag sin miljöinformation till CDP. Idag innehar CDP världens största samling av primär information om klimatförändring samt risker kopplade till vatten och skog, och sätter detta kunnande i centrum för strategiska affärs-, investerings- och policybeslut. www.cdp.net
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-Nordic-climate-change-report-2015.pdf

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och 2014 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Noel Morrin, EVP Global Responsibility, tel. 0730-76 88 98
Ulrika Lilja, EVP Global Communications, tel. 010-467 16 68

Prenumerera