Stora Enso investerar i bioraffinaderi i världsklass vid Sunila Bruk i Finland

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-07-19 kl. 12.59 EET

Stora Enso har beslutat att investera 32 MEUR i byggandet av ett bioraffinaderi av världsklass vid Sunila Bruk i Finland. Investeringen kommer att minska brukets koldioxidutsläpp genom att ersätta upp till 90 % av naturgasen med lignin som utvinns ur svartlut. Det här blir det första steget mot en ny verksamhet med försäljning av lignin till externa kunder. Tack vare investeringen kan globala kunder inom specialkemikalier och högteknologiska material ersätta fossila råmaterial med förnybara alternativ. Stora Enso håller på att utveckla nya tillämpningar i vilka lignin tillför mervärde som en naturlig polymer.

”Investeringen vid Sunila Bruk kommer att påskynda Stora Ensos omvandling mot ett företag för förnybara material. De första tillämpningarna blir till exempel inom bygg- och fordonssektorn där lignin utgör ett hållbart alternativ till fenoler i plywoodlim och andra träbaserade skivor samt polyoler som används i skummaterial. Vi håller dessutom på att utveckla andra tillämpningar, vilket kommer att skapa en stabil plattform för tillväxt inom hållbara alternativ till fossila produkter”, säger Juan Bueno, EVP, Stora Ensos division Biomaterials.

Investeringen inkluderar en anläggning för ligninutvinning och en torkmaskin, brännare för lignindamm i kalkugnarna samt en förpackningslinje. Produktionen är planerad att starta under första kvartalet 2015. Enligt beräkningar kommer investeringen att år 2017 generera en årlig omsättning på 80 MEUR och med tiden klart överskrida Stora Ensos avkastningsmål på 13 %. Dessutom kan tekniken i framtiden skalanpassas till koncernens andra massabruk.

Sunila Bruk har en årskapacitet på 370 000 ton barrvedsmassa. Bruket sysselsätter cirka 230 personer.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Juan Bueno, EVP, Division Biomaterials, tel. +55 11 3065 5223
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel.
+358 40 763 8767
Kirsi Seppäläinen, Head of communications and sustainability, Division Biomaterials, tel. +358 400 786 659


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera