Stora Enso och Kemira startar unikt vattenprojekt i Guangxi i Kina

Stora Enso och Kemira meddelade idag att de startar ett gemensamt projekt för att främja ansvarsfull vattenhantering och samhällsengagemang i Guangxiprovinsen i södra Kina. Vatten är en avgörande resurs för hållbart bruk av trädplantagerna i Guangxi, där Stora Enso arrenderar 90 000 hektar mark och driver eukalyptusplantager. Syftet med det nya projektet är att hitta nya lösningar för ansvarsfull vattenhantering genom intressentundersökningar, samhällsarbete och vattenrelaterad kunskapsuppbyggnad.

I projektet förenas Kemiras kompetens i världsklass inom kvalitativ och kvantitativ vattenhantering, Stora Ensos expertis inom skötsel av plantager samt lokalsamhällets praktiska kunskaper och erfarenheter av vattenfrågor i Guangxi. Projektet stärker den lokala kompetensen inom vattenhantering och ökar medvetenheten kring vattenfrågor bland industrier och företag i Beihairegionen i Guangxiprovinsen.

Projektet kommer att skapa gemensamma värden för alla parter genom att Stora Ensos plantageverksamhet förbättras och Kemira får en starkare roll som leverantör av vattenbaserade lösningar för pappersindustrin och lokalsamhället, samt genom att lokalsamhället får ny kunskap och bättre verktyg för vattenhantering.

Inom ramen för projektet ska Stora Enso och Kemira genomföra en utförlig studie av vattenresurserna i området runt Stora Ensos verksamheter i Guangxi. Utmaningarna ska kartläggas och de frågor som finns lokalt kring trädplantagernas inverkan på vattnets kvalitet och grundvattennivåerna kommer att besvaras.

Stora Enso och Kemira kommer att utgå från resultatet av studien för att erbjuda lokalbefolkningen utbildning i vattenfrågor och undersöka vilka möjliga arbetstillfällen projektet kan skapa. Tillsammans med företrädare för lokalbefolkningen kommer pilotprojekt inom vattenhantering att utformas och vattenbesparingsprogram ska införas i Beihairegionen i samarbete med lokala partners och intressenter. Projektet påbörjas i december 2013 och pågår fram till slutet av 2015. Detaljerna kring hur projektet ska genomföras och tidplanen fastställs tillsammans med lokalsamhällena.

”Det här är ett unikt projekt, både för Guangxi och globalt, och vi är oerhört stolta över att få vara en del av det”, säger CEO Jouko Karvinen. ”Vi förenar kompetensen från två ledande företag och kunskapen hos lokalsamhället för att ta fram de bästa tänkbara lösningarna för vattenhanteringen. I egenskap av undertecknande part i FN Global Compacts projekt CEO Water Mandate står vattenfrågan högt på dagordningen var vi än verkar. Men det här projektet handlar inte bara om miljö. Syftet med våra investeringar i Guangxi är att tillverka förnybara förpackningsprodukter för kinesiska konsumenter, men vi vill också skapa värde för alla våra intressenter i Guangxi. I slutändan strävar vi efter att bidra till att skapa ett skogsteknologiskt kluster i världsklass i området. Det här projektet är en viktig milstolpe på vägen.”

”För Kemira blir det här ett stort projekt inom socialt ansvar under de närmaste åren. Genom vår expertis inom kemi och effektiv vattenhantering vill vi skapa värde för både Stora Enso, som är en av våra viktigaste kunder, och lokalsamhällena i Guangxi. Tillsammans ska vi utveckla nya lösningar för att kunna hantera vattenresurserna mer effektivt och inleda projekt som ska öka medvetenheten kring vattenfrågor i Beihairegionen. Idag är Kina världens största pappers- och kartongtillverkande land. För att kunna växa på ett hållbart sätt är det viktigt att utveckla en pappers- och kartongtillverkning som är strategiskt integrerad i massa- och plantageindustrin. Vi satsar på att utveckla nya lösningar för de här processerna och växa tillsammans med våra kunder på den här viktiga marknaden”, säger Kemiras CEO Wolfgang Büchele.


För ytterligare information, v g kontakta:

Terhi Koipijärvi, SVP Global Responsibility, Renewable Packaging, Stora Enso, tel. +358 50 598 9958
Lauri Peltola, EVP Global Identity, Stora Enso, tel.
+358 2046 21380

Riikka Timonen, Director, Corporate Responsibility, Kemira, tel. +358 50 558 0037
Leena Lie, SVP Communications & Corporate Responsibility, Kemira, tel. +358 40 745 7943

www.storaenso.com

www.storaenso.com/responsibility
www.kemira.com

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

Kemira är ett globalt vattenkemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva industrier. Vi förser våra kunder med expertis och kemikalier för att förbättra effektiviteten i kundernas vatten-, energi- och råmaterialhantering. Vi fokuserar på massa och papper, olja och gas, gruvindustri och vattenbehandling. År 2012 hade Kemira en årsomsättning på 2,2 miljarder euro och omkring 4 900 anställda. Kemiras aktier handlas på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.


STORA ENSO OYJ

 

Prenumerera