Stora Enso och Neste Oil inviger demonstrationsanläggning för biobränsle vid Varkaus Bruk i Finland

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2009-06-11 kl 6.00 GMT              

Stora Enso och Neste Oil inviger idag demonstrationsanläggningen vid Varkaus  
Bruk för framställning av biodrivmedel (BtL, biomass to liquids) ur       
avverkningsrester från skogsbruk. Ett hälftenägt samriskföretag NSE Biofuels Oy 
har grundats för att först utveckla tekniken och längre fram för fullskalig   
kommersiell produktion av råvara för tillverkning av förnybar diesel.      

I demonstrationsanläggningen vid Stora Ensos Varkaus Bruk ingår en förgasare på 
12 MW som ska användas i utvecklingen av nya teknologier och tekniska lösningar 
för en fullskalig kommersiell anläggning. De olika enheterna i anläggningen   
kommer att omfatta samtliga faser i processen, inklusive torkning av biomassa, 
förgasning och testning av Fischer-Tropsch-katalysatorn.            

- Invigningen av anläggningen i Varkaus är ett viktigt framsteg för oss i vår  
ansträngning att upptäcka nya förnybara råmaterial för fordonsbränsle och spelar
en central roll i vår medverkan för att samhället ska uppnå de klimatmål för  
fordonstrafik som har satts av EU, säger Neste Oils vd Matti Lievonen.     

- Biomassabaserade förnybara bränslen utgör en viktig framtida affärsmöjlighet. 
För detta fordras ytterligare utvecklingsarbete och att konkurrenskraftiga bruk 
inom skogsindustrin bereder plats åt framtida kommersiella enheter. Den här   
demonstrationsanläggningen med kontinuerlig drift flyttar oss ett steg närmare 
målet, konstaterar Stora Ensos CEO Jouko Karvinen.               

Den finska utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Tekes,     
medverkade i finansieringen av NSE Biofuels Oy:s FoU genom programmet BioRefine 
- New Biomass Products, och Arbets- och näringsministeriet i Finland deltog i  
finansieringen av demonstrationsanläggningen. Stödet möjliggjorde en utvidgning 
och snabbare utveckling av projektet.                      


För ytterligare information, v g kontakta:                   
Antti Jääskeläinen, SVP, Biorefining & Bioenergy, Stora Enso, tel +46 1046 716 
57                                       
Reino Panula, General Manager, Stora Enso Varkaus Bruk, tel +358 2046 32740   
Lauri Peltola, Head of Group Communications, Stora Enso, tel +358 2046 21380  
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations tel +358 2046 21242        

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Bilder från Varkaus finns på                          
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=090611            
Kopiera och klistra in länken i er webbläsare.                 

Tidigare pressmeddelanden om Stora Ensos och Neste Oils biobränslesamarbete   
finns på: www.storaenso.com/press                        
- 16 mars 2007: Stora Enso och Neste Oil i samarbete om utveckling av      
biobränsle                                    


Stora Enso är ett världsledande företag inom hållbar skogsindustri. Vi erbjuder 
våra kunder lösningar som är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är
ett klimatvänligt alternativ till många icke-förnybara material och de lämnar  
ett mindre kolavtryck. Stora Enso ingår i Global 100-listan över världens mest 
hållbara företag. Stora Enso är även inkluderat i Dow Jones Sustainability   
Index, FTSE4Good Index och Climate Disclosure Leadership Index. Företaget har 29
000 anställda runtom i världen och omsättningen 2008 uppgick till 11,0 miljarder
euro.                                      

Neste Oil Corporation är inriktat på raffinering och försäljning av       
fordonsbränslen med hög kvalitet och låga utsläpp. Företaget har som sin    
målsättning att vara världens ledande leverantör av förnybar diesel. Neste Oils 
raffinaderier i Borgå och Nådendal har en sammanlagd kapacitet på cirka 260 000 
fat råolja per dag. Företagets nettoomsättning 2008 uppgick till 15 miljarder  
euro. Neste Oil har cirka 5 200 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Helsinki.
www.nesteoil.com.

Prenumerera