Stora Enso presenterar startup-företagen i sitt acceleratorprogram

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2017-06-14 kl. 9:00 EEST

Stora Enso har nu valt ut vilka sex startup-företag som utvalts att medverka i företagets acceleratorprogram – ett startup-initiativ som Stora Enso genomför i samarbete med Aalto University Developing Entrepreneurship (Aalto ENT) och Vertical Accelerator.

Acceleratorprogrammet kombinerar ledarskapsutbildning med en startup-accelerator och genomförs i samarbete med Vertical Accelerator och Aalto ENT. Startup-företag från hela världen har haft möjlighet att ansöka till programmet och presentera affärsidéer med fokus på smarta fabriker, kundupplevelse och leveranskedjan – och andra intressanta idéer med tydlig koppling till förnybara material.

Vinnarna valdes ut i hård konkurrens bland över 120 sökanden. I slutomgången fick de medverkande presentera sina bidrag för Stora Ensos ledningsgrupp. Idéerna omfattade allt från stora datamängder och dataanalys till sakernas internet (IoT), leveranskedjeoptimering, säkerhet och mycket annat som skulle kunna gynna Stora Ensos förändringsarbete. Följande startup-företag valdes ut att delta i acceleratorprogrammet:

– Sulapac (sulapac.com)
– Top Data Science (topdatascience.com)
– Collective Crunch (collectivecrunch.com)
– Trä Kronor (trakronor.com)
– LOOP by Circology (loop-hub.co.uk)
– Drvr (drvr.co)

Det slutgiltiga urvalet gjordes utifrån startup-företagens förmåga att bidra med nytänkande samt nyttan av deras affärsidé.

Acceleratorprogrammet syftar till att förena kompetensutveckling samarbetsmöjligheter. Från Stora Ensos sida kommer 18 personer att medverka i programmet och jobba tillsammans med startup-företagen för att vidareutveckla deras affärsidé. De utvalda startup-företagen får särskilda resurser från Stora Enso och får delta i Verticals globalt ansedda acceleratorprogram på fyra månader. De får samtidigt under programmet tillgång till en kostnadsfri entreprenörslokal i ett av Europas största startup-center, Maria 01 i Helsingfors.

– Acceleratorprogrammet är ett jättebra sätt för oss att bygga upp och stärka den kunskap och kompetens som vi behöver för att fortsätta Stora Ensos förändringsresa. Det kommer inte bara att ge oss ny kunskap, utan också möjlighet att lära oss mer om det entreprenöriella tanke- och arbetssättet. Målsättningen är att skapa positiva effekter både för bolagen som bjuds in och för Stora Enso och vår förhoppning är att det ska leda till långsiktiga samarbetsmöjligheter, säger Karl-Henrik Sundström, vd för Stora Enso.

Om acceleratorprogrammet
Acceleratorprogrammet är utformat för att identifiera nytänkande startup-företag inom digitalisering, sakernas internet (IoT), stora datamängder, dataanalys, leveranskedjeoptimering, AI, VR, robotteknik och andra delar av värdekedjan som kan påskynda Stora Ensos förändringsresa som världsledande företag inom förnybara material. För att nå resultat snabbare har vi bjudit in sex innovativa, snabbfotade startup-företag som ska bygga på våra kunskaper om ny teknik och marknadstrender. Samtliga utvalda startup-företag är fokuserade på områden som har strategisk betydelse för Stora Enso. Samtidigt erbjuds startup-företagen möjlighet att utveckla sin verksamhet genom att jobba sida vid sida med medarbetare från Stora Enso och delta i ett externt acceleratorprogram. Startup-företagen som vi har valt att samarbeta med är alla potentiella samarbetspartners eller leverantörer till oss i framtiden. storaenso.com/about/accelerator

För mer information:
Carl Norell, SVP Press Sverige, tel. +46 1046 71709

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För mer information:
Carl Norell
SVP Press Sverige
tel. +46 1046 71709

Prenumerera