Stora Enso refinansierar syndikerat lån

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-11-18 kl. 16.00 EET

Stora Enso har tecknat avtal om nytt syndikerat lån om 700 MEUR med en grupp bestående av 14 banker. Lånet refinansierar ett befintligt syndikerat lån på 700 MEUR. Det nya lånet förfaller i januari 2017 och kommer att utgöra en reserv för allmänna finansieringsbehov inom företaget. Stora Enso har med bankernas samtycke möjlighet till två ettåriga förlängningar av löptiden. Om båda alternativen utnyttjas kommer lånet att förfalla i januari 2019. Marginalen är baserad på en kreditvärdering. Vid det nuvarande betyget BB/Ba2 löper lånet med en marginal på 1,40 % p.a. över Euribor. Lånet har inga särskilda finansiella kovenanter.

Mandated lead arrangers och bookrunners för transaktionen är Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Pohjola Bank plc och SEB.

Mandated lead arrangers är Barclays, BNP Paribas Corporate & Investment Banking, Citi, Deutsche Bank, DNB Bank ASA, Goldman Sachs Bank USA, HSBC Bank plc, JP Morgan, Nordea, Royal Bank of Scotland och Standard Chartered.

”Vi är glada över det fortsatta stödet och engagemanget som våra samarbetsbanker har visat. Motivet för refinansieringen var att vi ville förlänga löptiden och dra nytta av den rådande marknadssituationen för att förbättra villkoren för lånet”, säger Stora Ensos tillförordnad CFO Jyrki Tammivuori.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jyrki Tammivuori, tillförordnad CFO, tel. +358 2046 21043
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel. +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

 

Prenumerera