Stora Enso Renewable Packaging förbättrar sin operativa kostnadseffektivitet och planerar permanent nedläggning av konverteringsenheten i Páty

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-04-05 kl 09.00 EET

Stora Enso Renewable Packaging planerar att förbättra sin konkurrenskraft och tillgodose kundernas behov genom en omstrukturering av sin konverteringsverksamhet i Páty i Ungern och effektiviseringsåtgärder vid sitt konsumentkartongbruk i Barcelona i Spanien.

”Eftersom efterfrågan på konsumentförpackningar av wellpapp har väsentligt minskat i Ungern planerar vi att koncentrera vår verksamhet i landet till Komarom Bruk och att lägga ned Páty Bruk. I planerna ingår även en förstärkning av Komarom Bruk med överföring av tillgångar och rekrytering av personal för att bättre kunna möta kundernas och marknadens behov. Avsikten med de planerade effektiviseringsåtgärderna i Barcelona är att förbättra brukets lönsamhet. De planer som vi tillkännager idag tillsammans med de planer vi har aviserat tidigare skulle innebära en förbättring av kostnadseffektiviteten för Renewable Packaging”, säger Mats Nordlander, EVP, Stora Enso Renewable Packaging.

Enligt planerna skulle konverteringsverksamheten vid Páty Bruk i Ungern stängas permanent före slutet av tredje kvartalet 2012. Den planerade nedläggningen skulle påverka 79 anställda vid bruket. De föreslagna omstruktureringsåtgärderna vid Barcelona Bruk i Spanien skulle innebära en personalminskning med 15 personer. Inga beslut kommer att tas förrän lokala MBL-förhandlingar har avslutats. Stora Enso ska göra allt som kan göras i samarbete med det lokala samhället för att hjälpa dem som eventuellt påverkas så att de kan hitta ny sysselsättning. Alla lediga tjänster vid andra Stora Enso-enheter kommer att vara tillgängliga för dem.

Den planerade omstruktureringen skulle tillsammans med de tidigare planerade effektiviseringsåtgärderna vid bruken i Skoghall och Fors i Sverige och Imatra i Finland minska de årliga kostnaderna med cirka 7 MEUR successivt från och med fjärde kvartalet 2012. Stora Enso kommer att redovisa en avsättning för omstrukturering och en nedskrivning av anläggningstillgångar som engångsposter om cirka 9 MEUR relaterade till omstruktureringsplanerna inom affärsområdet Renewable Packaging i resultatet för första kvartalet 2012.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Mats Nordlander, EVP, Renewable Packaging, tel. +46 7033 70890
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242
Jonas Nordlund, Director, Communications in Sweden, tel. +46 1046 71663

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera