Stora Enso slutför avyttringen av Kotka Bruk till OpenGate Capital

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2010-07-01 kl 10.30 GMT              
Stora Enso har slutfört avyttringen av sina integrerade bruk i Kotka i Finland 
och sin laminatpappersverksamhet i Malaysia till private equity-företaget    
OpenGate Capital enligt vad som meddelades den 22 april 2010. Den totala    
köpeskillingen, inklusive en så kallad earn-out, uppgår till 24 MEUR.      

Avyttringen är en del av de planer att fokusera Stora Ensos portfölj som    
aviserades den 19 augusti 2009. I transaktionen ingår avyttringen av Stora Ensos
verksamheter inom laminatpapper och bestruket specialjournalpapper samt     
sågverket i Kotka. Affären innefattar även det helägda dotterbolaget som    
tillverkar laminatpapper i Malaysia samt affärsverksamheten vid pappersmaskin 7 
i Tainionkoski. Maskinen kommer att stanna kvar i Stora Ensos ägo men leasas  
till den nya ägaren. Anläggningen och byggnaderna vid Kotka Bruk ingår i    
avyttringen.                                  

Baserat på siffrorna för helåret 2009 beräknas avyttringen minska Stora Ensos  
årliga nettoomsättning med 203 MEUR, förbättra rörelseresultatet med 11 MEUR och
minska rörelsekapitalet med 24 MEUR. Det förbättrade rörelseresultatet med 11  
MEUR ingår i den uppskattade resultatförbättringen på 140-160 MEUR till följd av
föreslagna nedläggningar, avyttringar och produktförändringar som aviserades den
19 augusti 2009.                                

Avyttringen minskar Stora Ensos årliga produktionskapacitet med 180 000 ton   
maskinglättat bestruket papper (MFC), 200 000 ton laminatpapper, 40 000 ton   
Imprex-produkter och 230 000 m3 sågade träprodukter. De 570 medarbetare som   
påverkas, varav 480 i Kotka, 50 i Tainionkoski och 40 i Malaysia, kommer att gå 
över till den nya ägaren. Stora Enso och OpenGate Capital har inom ramen för  
avyttringen träffat en överenskommelse om virkesförsörjning.          

Om OpenGate Capital                               
OpenGate Capital är ett opportunistiskt private equity-företag som förvärvar  
bestämmande inflytande i verksamheter med solida fundamenta och potential för  
operativa förbättringar och tillväxt. OpenGate Capital bildades 2005 och har  
global verksamhet med säte i Los Angeles, Kalifornien, och ett huvudkontor i  
Paris i Frankrike. OpenGate har ett erfaret team av M&A-experter med den kunskap
som krävs för att förvärva, driva och bygga upp framgångsrika företag. OpenGates
medarbetare har globalt genomfört över 100 transaktioner alltifrån       
företagsavyttringar, turnaround-förvärv, industrikonsolideringar och andra   
investeringar i speciella situationer inom en rad branscher och geografiska   
marknader.                                   


För ytterligare information, v g kontakta:                   
Markus Rauramo, CFO, tel +358 2046 21121                    
Veli-Jussi Potka, EVP, Strategy and M&A, Packaging, tel +358 2046 21486     
Päivi Kauhanen, Director, Communications in Finland, tel +358 50 598 9560    


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med   
tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper,       
konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Företaget är     
världsledande inom hållbar skogsindustri och erbjuder sina kunder lösningar som 
är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är ett klimatvänligt    
alternativ till många icke förnybara material och lämnar ett mindre kolavtryck. 
Stora Enso är inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index. 
Företaget har cirka 27 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2009   
uppgick till 8,9 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX  
Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora   
Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på      
International OTCQX-listan i USA.                        STORA ENSO OYJ                                 

Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Prenumerera