Stora Enso stänger maskin för bestruket journalpapper i Finland

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2014-03-31 kl. 10.00 EET

I januari 2014 meddelade Stora Enso att bolaget planerade en permanent stängning av pappersmaskin 1 (PM1) vid Veitsiluoto Bruk i Finland på grund av en strukturell försvagning av efterfrågan på journalpapper i Europa. MBL-förhandlingarna med medarbetarna på bruket har nu avslutats och PM1 kommer att stängas senast i slutet av april 2014. Nedläggningen påverkar 88 anställda.

PM1 har en årskapacitet på 190 000 ton bestruket journalpapper. Nedläggningen minskar Stora Ensos kapacitet av bestruket trähaltigt papper med cirka 15 %, vilket motsvarar cirka 2 % av den totala kapaciteten av bestruket trähaltigt papper i Europa. Stora Enso kommer att kunna betjäna sina NovaPress-kunder från Veitsiluoto Bruks PM5 och Kabel Bruk i Tyskland.

Stora Enso kommer att göra sitt yttersta i samarbete med det lokala samhället för att hjälpa dem som påverkas att hitta ny sysselsättning. De har även möjlighet att söka lediga tjänster vid andra Stora Enso-enheter.

För ytterligare information, v. g. kontakta:

Karl-Henrik Sundström, EVP, Printing and Living, tel. +46 1046 71660
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242
Ulrika Lilja, SVP Communications, Printing and Living, tel. +46 72 221 92 28

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,5 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v. g. kontakta:
Karl-Henrik Sundström
EVP, Printing and Living
tel.
+46 1046 71660

Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel.
+358 2046 21242

Ulrika Lilja
SVP Communications, Printing and Living
tel.
+46 72 221 92 28

Prenumerera