Stora Ensos aktieägares nomineringsråds sammansättning

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2018-09-03 kl. 15.00 EEST

Stora Ensos aktieägares nomineringsråd ska till dess att annat beslutas årligen förbereda förslag till Stora Ensos årsstämma vad gäller val av och ersättning till ledamöter i styrelsen och styrelsekommittéerna, liksom val av styrelsens ordförande och vice styrelseordförande. Aktieägarnas nomineringsråd består av styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en vardera) enligt aktieägarförteckningen den 31 augusti varje år.

De två största aktieägarna i Stora Enso per den 31 augusti 2018 var Solidium Oy och FAM AB.

Stora Ensos aktieägarnas nomineringsråd har utsetts och består av samma ledamöter som för den föregående perioden: Jorma Eloranta (Stora Ensos styrelseordförande), Hans Stråberg (Stora Ensos vice styrelseordförande), Harri Sailas (styrelseordförande för Solidium Oy) och Marcus Wallenberg (styrelseordförande för FAM AB).

Aktieägarnas nomineringsråd har valt Marcus Wallenberg till ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA
. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera