Stora Ensos årsredovisning 2012 publicerad

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-02-18 kl. 09.00 EET

Stora_Enso_S_Fakta_Siffror_2012.pdfStora_Enso_S_Fakta_Siffror_2012.pdfStora_Enso_S_Fakta_Siffror_2012.pdfStora_Enso_S_Fakta_Siffror_2012.pdf
Stora Ensos årsredovisning 2012 publiceras i pdf-format idag. Årsredovisningen består av fyra separata publikationer: Stora Enso Rethink 2012, Financial Report 2012, Corporate Governance Report 2012 och Global Responsibility Report 2012.

Stora Enso Rethink 2012 publiceras på engelska, finska och svenska. Den finansiella rapporten Financial Report 2012, bolagsstyrningsrapporten Corporate Governance Report 2012 och rapporten för globalt ansvar Global Responsibility Report 2012 publiceras på engelska.

Tryckta versioner av publikationerna ges ut under vecka 10 (4–8 mars) 2013. Stora Enso Rethink 2012 med bilagan Stora Enso Fakta & siffror 2012 distribueras till aktieägare som är registrerade hos Euroclear Finland eller Euroclear Sweden och som har beställt en kopia. Tryckta exemplar av rapporterna kan beställas på www.storaenso.com/order eller via e-post till group.communications@storaenso.com. Rapporten Corporate Governance Report 2012 kommer endast att vara tillgänglig i pdf-format.

Stora Enso har idag även publicerat följande separata pdf-dokument:

  • Koncernens officiella finansiella rapport (på finska)
  • Moderbolagets bokslut 2012 (engelsk översättning)
  • Bolagsstyrningsrapporten Corporate Governance Report 2012 (finsk översättning)

Alla dessa publikationer och dokument kan laddas ner från Stora Ensos webbplats på www.storaenso.com/annualreport.

För ytterligare information, v. g. kontakta:

Jonas Nordlund, Director, Communications Sweden, tel. +46 1046 71663

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ