Stora Ensos bokslutskommuniké 2017

Snabb lönsam tillväxt, föreslagen utdelning 0,41 EUR per aktie

STORA ENSO OYJ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018-02-09 kl. 9.30 EET

Q4/2017 (jämfört med Q4/2016)

  • Omsättning: 2 511 (2 438) MEUR, en ökning med 3,0 %. För fjärde kvartalet i rad ökar omsättningen.
  • Exklusive pappersverksamheten ökade omsättningen med 6,2 %.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 46,6 % till 280 (191) MEUR, främst på grund av fördelaktiga priser och större volymer i kombination med lyckad inkörning av strategiska investeringar.
  • Ett starkt kassaflöde förbättrade balansräkningen ytterligare och kvoten nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 1,4 (1,9).
  • Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) var 13,5 % (8,9 %), det andra kvartalet i följd över målet på 13 %.
  • Konsumentkartongmaskinen vid Beihai-bruket nådde full kapacitet och break-even för operativt EBITDA enligt plan under Q4/2017.


Helåret 2017 (jämfört med 2016)

  • Omsättning: 10 045 (9 802) MEUR, en ökning med 2,5 %. Omsättningen, exklusive pappersverksamheten, ökade med 8,5 %.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 13,6 % till 1 004 MEUR (884 MEUR).

Nyckeltal

MEUR Q4/17 Q4/16 Förändring %
Q4/17–
Q4/16
Q3/17 Förändring %
Q4/17–
Q3/17
2017 2016 Förändring %
2017–2016
Omsättning 2 511 2 438 3,0 % 2 509 0,1 % 10 045 9 802 2,5 %
Operativt EBITDA 427 343 24,5 % 432 -1,2 % 1 587 1 463 8,5 %
Operativt rörelseresultat 280 191 46,6 % 290 -3,4 % 1 004 884 13,6 %
Operativ rörelsemarginal 11,2 % 7,8 % 11,6 % 10,0 % 9,0 %
Rörelseresultat (IFRS) 236 145 62,8 % 270 -12,6 % 904 783 15,5 %
Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster 238 110 116,4 % 244 -2,5 % 826 575 43,7 %
Resultat före skatt 209 76 175,0 % 224 -6,7 % 742 541 37,2 %
Periodens nettoresultat 173 56 208,9 % 191 -9,4 % 614 407 50,9 %
Räntebärande nettoskuld 2 253 2 726 -17,4 % 2 476 -9,0 % 2 253 2 726 -17,4 %
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 13,5 % 8,9 % 13,9 % 11,9 % 10,2 %
Resultat per aktie (EPS),
exklusive jämförelsestörande poster, EUR
0,26 0,17 0,27 0,89 0,65
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,22 0,12 0,24 0,79 0,59
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna 1,4 1,9 1,6 1,4 1,9
Medelantal anställda 26 116 26 135  -0,1 % 27 001 -3,3 % 26 206 26 269  -0,2 %

Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2017

– Vi har nått en ny nivå som ett företag för förnybara material. Transformationen har varit framgångsrik med en omsättning på över tio miljarder euro och ett operativt rörelseresultat för året på en miljard euro. Samtidigt har vi stärkt vår position i bioekonomin för framtiden.

Tillväxten har ökat under fyra kvartal i rad med en omsättningssökning på 3,0 %, 6,2 % exklusive papper, under det fjärde kvartalet. Det beror främst på inkörningen av strategiska investeringar i Beihai, Murów och Varkaus samt fördelaktiga priser. Tack vare större volymer, högre försäljningspriser och ett bättre produktutbud nådde vi en operativ rörelsemarginal på 11,2 % och en avkastning på sysselsatt kapital på 13,5 %, vilket är över vårt långsiktiga finansiella mål. Ett starkt kassaflöde stärkte balansräkningen och kvoten nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 1,4. Vår innovationsstrategi ger resultat. Under 2017 var 7 % av våra produkter och tjänster nya, vilket är en avsevärd ökning jämfört med 2016.

Balansräkningen och kassaflödet har förbättrats genom de strategiska investeringar vi genomfört. Detta innebär att vi kan belöna våra aktieägare. Styrelsen föreslår för årsstämman en utdelning om 0,41 euro per aktie vilket är en ökning för tredje året i rad.

Vi fortsätter att hålla våra löften när det gäller transformationen. Inkörningen av Beihai-bruket går snabbare än planerat och konsumentkartongmaskinen har redan nått full kapacitetsnivå och break-even för operativt EBITDA enligt plan. Även Varkaus-kraftlinerbruk har nått full kapacitetsnivå och överträffat sitt lönsamhetsmål.

I bioekonomin är det helt avgörande att kunna säkerställa råvaruförsörjningen på lång sikt. Stora Enso har därför undertecknat en avsiktsförklaring för att genomföra en omstrukturering i Bergvik Skog.

Jag vill lyfta fram två viktiga händelser som Stora Enso annonserade under årets första kvartal. Vi har undertecknat ett globalt ramavtal med tre globala fackförbund för att upprätthålla fundamentala arbetstagarrättigheter. Detta är en del av vårt kontinuerliga arbete för att erbjuda en säker och givande arbetsplats för våra anställda och våra underleverantörer och vara en attraktiv arbetsgivare.

Jag är också mycket stolt över att vi är det första skogsbolaget som sätter upp vetenskapligt förankrade klimatmål för att fortsätta minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Klimatmålen överensstämmer med Parisavtalets mål på 2°C för global uppvärmning och är ett naturligt steg för oss som ett företag inom förnybara material.

Som alltid vill jag tacka våra kunder för gott affärssamarbete, våra medarbetare för deras engagemang och våra investerare för deras förtroende.

Utsikter
För första kvartalet 2018 väntas omsättningen bli i nivå med eller något högre än fjärde kvartalets 2 511 miljoner euro 2017, och det operativa rörelseresultatet något högre än det resultat på 280 miljoner euro som redovisas för fjärde kvartalet 2017. Det finns inga planer på stora underhållsstopp under första kvartalet 2018.

Konferenser idag

1) Webbsänd presskonferens klockan 11.00 EET (10.00 CET).
Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström och finanschef Seppo Parvi presenterar resultatet i en presskonferens som direktsänds på webben. Presskonferensen hålls på engelska och äger rum vid Stora Ensos huvudkontor på Kanalkajen 1 i Helsingfors klockan 11.00 EET (10.00 CET). Värd för presskonferensen är Stora Ensos globala kommunikationsdirektör, Ulrika Lilja. Webbsändningen kan följas på:
https://storaenso.videosync.fi/2018-02-09-q4-results 

2) Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare klockan 15.00 EET (14.00 CET) 

En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls klockan 15.00 EET (14.00 CET). Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/m6/p/bzsqvq4d

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Länkar till webbsändningarna finns även tillgängliga på Stora Ensos webbplats
storaenso.com/investors.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och investerare:
 

Direktsändning klockan 15.00 EET 
Storbritannien +44 (0)330 336 9411 
Finland +358 (0)9 7479 0404 
Sverige +46 (0)8 5065 3942 
USA +1 646 828 8156 
Inloggningskod 2891565 


För ytterligare information, v g kontakta:
 
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767


Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos bokslutskommuniké 2017. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på
storaenso.com/investors

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, v g kontakta: 
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Dokument & länkar