Stora Ensos CEO Jouko Karvinen kommenterar resultatet för andra kvartalet 2013 publicerat idag

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-07-19 kl. 13.01 EET

”Det andra kvartalet var en uppvisning av den ombytliga verklighet vi lever i på Stora Enso. Även om det övergripande resultatet var som vi hade förutsett i vår prognos för andra kvartalet, inklusive ett starkt kassaflöde, är situationen väldigt olika inom de olika verksamheterna. Det positiva är att Renewable Packaging bevarade sin stabila resultatutveckling på en välfungerande marknad. Den operativa EBITDA-nivån för Biomaterials förbättrades på årsbasis samtidigt som de sista stadierna av massabruksprojektet Montes del Plata inleddes. Building and Living återhämtade sig med skaplig lönsamhet efter flera kvartal av dåliga resultat. En konjunkturell uppgång bidrog till förbättringen, men även av att effektiviseringsåtgärder sattes in redan under fjärde kvartalet 2012, vilket är mycket tidigare än hos de andra verksamheterna. Däremot var resultatet för Printing and Reading en besvikelse ytterligare ett kvartal. Verksamheten går nu med förlust och är drabbad av en nedgång i efterfrågan inom många kvaliteter som är mycket värre än den långsiktiga strukturella nedgången.

”Det vore fel att förvänta sig att verksamhetsmiljön skulle bli lättare inom en överskådlig framtid. De planer på effektiviseringar som vi meddelade om i april för att åstadkomma en årlig minskning av fasta kostnader med 200 MEUR och som fortskrider enligt plan är därför avgörande för att trygga vår framtid. Mot bakgrund av Printing and Readings belägenhet är det tänkt att större delen av minskningarna ska ske inom denna enhet, även om alla verksamheter och funktioner i koncernen kommer att bidra. Nedläggningarna av de tre tidningspappersmaskiner som vi aviserat om under de senaste sju månaderna har alla genomförts i tid. Även om effekten på balansen mellan utbud och efterfrågan bör märkas under det andra halvåret 2013 kommer resultatförbättringen att vara endast begränsad före 2014.

”I vårt arbete med att omforma företaget kan vi rapportera om två konkreta nya åtgärder. Det länge emotsedda integrerade massa- och kartongprojektet i Kina har nu fått slutliga godkännanden från Kinas nationella utvecklings- och reformkommission (NDRC). Samtidigt med denna goda nyhet har vi tillsammans med vår kinesiska partner kommit överens om att inleda projektet i en omgjord följd i två faser. I den första fasen börjar vi med kartongmaskinen och dithörande industriinvesteringar med importerad kemisk massa, och bygger massabruket under den andra fasen. Enligt den reviderade planen kommer investeringen att leda till samma attraktiva avkastning som i originalplanen, att möjliggöra leveranser av lokalt producerad konsumentkartong i världsklass upp till ett år tidigare än beräknat och att
halvera investeringskostnaden under den kommande treårsperioden. Den förändrade planen kommer även att ge oss och vår lokala partner mer tid att bygga upp vår fiberbas och ett hållbart skogsbruk i samklang med lokala samhällen och med stöd av alla intressenter, eftersom efterfrågan på fiber inte omedelbart kommer att styras av massabrukets volymkrav.

”Nyheten om investeringen i ett bioraffinaderi är goda nyheter för det fantastiska teamet vid Sunila Bruk och kommer att innebära nya marknader och förbättrad lönsamhet samt avsevärt minska brukets kolavtryck. Ur ett strategiskt perspektiv är Stora Ensos inträde på råvarumarknaden för ligninbaserade specialkemikalier ännu viktigare. Möjligheten att kunna skalanpassa konceptet ger oss tillfälle att mångfaldiga den här verksamheten med högt förädlingsvärde och höga marginaler i vår globala organisation för kemisk massa.

”Sammanfattningsvis kan man säga att vår verksamhetsmiljö inte är enkel, men det har den egentligen heller aldrig varit. Vår resa fortsätter, steg för steg, mot vår utvalda strategiska riktning.”


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel.
+358 2046 21410

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera