Stora Ensos CEO Jouko Karvinen kommenterar resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2010 som publicerades idag

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2011-02-08 kl 13.01 EET

”Stora Enso avslutade 2010 i positiva tongångar. Produktprissättningen fortsatte med en gynnsam utveckling och vi överträffade vårt årsmål med att förbättra våra fasta kostnader som vi hade fastställt i vårt Next Step-program som presenteras på våren 2009. Jämfört med tredje kvartalet påverkade ökade underhållskostnader, särskilt inom Consumer Board och Magazine Paper, resultatet i högre utsträckning under detta kvartal, men ändå väl inom ramen för våra egna planer.

”Den accelererande inflationen för rörliga kostnader var ett fokusområde för oss och kommer att vara så även under 2011. Det hårda arbetet med att förbättra vår produktivitet och våra prestationer under de senaste åren har gjort oss starkare, och vi är fulla av tillit inför de utmaningar som väntar oss under 2011 och därefter. Vi ser också att det finns fortsatta möjligheter som pekar mot förbättrad prissättning under första kvartalet 2011, särskilt för tidnings- och journalpapper.

”Efter det planerade förvärvet av Inpac som är verksam på två av världens snabbast växande marknader för konsumentförpackningar, Kina och Indien, som vi aviserade under fjärde kvartalet 2010 har vi under 2011 hunnit ge besked om flera viktiga investeringar. Vi ska bygga en ny maskin för wellråvara i Polen för att förbättra vårt kostnadsläge, produktutbud och självförsörjningsgrad med tanke på vår verksamhet på tillväxtmarknader i Östeuropa. Och tillsammans med vår partner Arauco kommer vi att investera i ett massabruk i världsklass i Uruguay. Dessutom har vårt affärsområde Wood Products nyligen aviserat särskilda åtgärder för att växa inom den mervärdeskapande branschen för flervåningshus i trä. Det här är steg som skapar en ny framtid för Stora Enso som ett globalt företag för förnybara material med tydlig fokus på tillväxtmarknader och verksamhet med hållbar och konkurrenskraftig avkastning.

”I och med de aviserade investeringarna tror jag att det är viktigare än någonsin att fortsätta på vår inslagna bana med ständiga förbättringar av vår befintliga affärsverksamhet, oavsett om det gäller verksamhetens sammansättning, kostnader, produktivitet eller förbättrat kundstöd. Det är det enda som ger oss, och våra aktieägare, förtroende att investera i vår nya framtid. Att bygga en ny framtid kommer att ta några år, men samtidigt kommer det att ge oss en möjlighet att göra vårt resultat mycket mer beroende av våra egna handlingar och mindre av yttre faktorer som vi inte kan kontrollera.

De kortsiktiga utsikterna för första kvartalet 2011 är i allmänhet positiva, även om efterfrågan fortfarande kommer att vara under nivåerna före den finansiella krisen för de flesta papperskvaliteterna och träprodukter. Intäkterna under första kvartalet 2011 väntas öka jämfört med fjärde kvartalet 2010 till följd av bättre kostnadsläge och prissättning.”


För ytterligare information, v g kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel +358 2046 21410
Lauri Peltola, Head of Communications and Global Responsibility, tel +358 2046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Företaget är världsledande inom hållbar skogsindustri och erbjuder sina kunder lösningar som är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är ett klimatvänligt alternativ till många icke förnybara material och lämnar ett mindre kolavtryck.Stora Enso är inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index. Företaget har cirka26 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2010 uppgick till 10,3 miljarder euro.Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.STORA ENSO OYJ

 

 

Prenumerera