Stora Ensos CEO Jouko Karvinen kommenterar resultatet för första kvartalet 2011 publicerat idag

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2011-04-20 kl 13.01 EET

”För tre månader sedan lovade vi att vi skulle stärka vårt resultat genom förbättrad prissättning och kostnadsbas – och det är också vad vårt team har åstadkommit. Vi är glada över att kunna presentera ett resultat för första kvartalet 2011 som uppvisar en betydande lönsamhetsförbättring framdriven av en bred och stark förbättring av prissättning på årsbasis inom samtliga segment. Vi ska också komma ihåg att den positiva utvecklingen inte enbart beror på återhämtningen på marknaden, vilken faktiskt har varit ganska måttlig, men är även ett tecken på en medveten satsning på att förbättra kvaliteten i prissättningen, även om den har inneburit begränsning av volymer och kapacitet. Den är också en följd av en minskad kostnadsbas, en process som vi startade redan för flera år sedan.

”Stora Enso kommer att fortsätta med produktivitets- och kostnadsförbättringar med hundratals lokala åtgärder genom att tänka i nya banor kring det vi gör – eller det vi kanske inte alls borde göra. Verksamhetsmiljön under de senaste tre månaderna med stigande inflationstryck visar tydligt att kapplöpningen långtifrån är över. Nu ligger vår kortsiktiga fokus och oro på den ökande inflationen. Bara för tre månader sedan uppskattade vi inflationstakten till cirka 3 % på årsbasis. Nu har vi fått revidera vår prognos till 4 %. Den största orsaken till den ändrade prognosen är ökade kostnader för returfiber och vissa kemikalier. Vi måste vara väldigt vaksamma med denna utveckling i en föränderlig miljö, vilket innebär att våra ständiga ansträngningar för att förbättra våra kostnader och produktivitet samt kund- och produktmix fortsätter att vara viktigare än någonsin.

”De strategiska tillväxtprojekten vi hittills tillkännagett i år är ett bevis på våra framsteg. Vi har inlett arbetet med att uppföra Montes del Platas massabruk i världsklass i Uruguay och aviserat en investering i en ny maskin för wellråvara vid Ostrołęka Bruk i Polen för att kunna tillverka starkare material för lättare förpackningar. Dessutom kommer vi att utvidga produktionen av prefabricerade byggelement i trä i Österrike för att ge en stark grund för ytterligare tillväxt inom byggnadslösningar, inklusive flervåningshus, och idag har vi aviserat en förbättringsinvestering i vätskekartongproduktion vid Skoghalls Bruk i Sverige. Det här är fyra konkreta åtgärder som stärker Stora Ensos ställning inom tillväxtområden med hög avkastning.

”Vi brinner för våra förbättringsprocesser och framtiden. Vi tycker också det är dags att berätta för omvärlden om Rethink. Vi har utmanat och kommer att fortsätta utmana oss själva i allt vi gör – från produkter och kundsupport till vårt företagsansvar. Och det gör vi med en ny företagsidentitet som vi förklarar närmare i ett separat pressmeddelande. Vi fortsätter vår resa mot förbättringar och att genomföra vår strategi – och ämnar öka tempot ännu mer.”

För ytterligare information, v g kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel +358 2046 21410
Lauri Peltola, Head of Corporate Communications and Global Responsibility, tel +358 2046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


 

Stora Enso är den globala nytänkaren i förpacknings-, pappers- och träproduktsindustrin. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 26 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2010 uppgick till 10,3 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

 

STORA ENSO OYJ

Prenumerera