Stora Ensos CEO Jouko Karvinen kommenterar resultatet för första kvartalet 2013 publicerat idag

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE den 2013-04-23 kl. 13.01 EET

“Första kvartalet 2013 präglades som väntat tydligt av svaga marknader och låg lönsamhet inom våra affärsområden Printing and Reading och Building and Living. Kombinationen av fortsatt strukturell nedgång i mediedrivna papperskvaliteter och svag ekonomi i Europa gjorde att koncernens operativa EBITDA minskade med 9 % och den operativa rörelsevinsten med 21 % på årsbasis, trots att resultaten för de två övriga affärsområdena var starka. Dessutom minskade säsongsfaktorer kassaflödet till en otillfredsställande nivå.

”De problem vi och vår bransch står inför gäller uppenbarligen inte bara på kort sikt. Efterfrågan på tryckta medier i Europa har fortsatt med en strukturell nedgång för sjunde året i rad, och vi förutser att det kommer att fortsätta i flera år framöver. När ekonomin i euroområdet också är strukturellt svag innebär det att vi även fortsättningsvis måste anpassa vår kapacitet till den verklighet vi har framför oss, vilket framgår av de planer vi aviserade i februari inom Printing and Reading och Building and Living.

”Men inte heller det är tillräckligt. Som företag måste vi utöver kapacitets- och volymminskningar återigen tänka nytt även när det gäller våra strukturer och kostnadsnivåer. Vi måste hitta ett sätt att på nytt kunna genomföra sådana förbättringar som vi åstadkommit sedan 2008 när det gäller förhållandet mellan produktivitet och fasta kostnader, så att vi kan fortsätta finansiera vår strategiska väg mot ett globalt företag för förnybara material. Förenkling, tydlighet och en stegvis minskning av fasta kostnader med 200 MEUR med full effekt från och med andra kvartalet 2014 är vår plan, inklusive den minskning med 30 MEUR inom Building and Living som vi aviserade i februari. Planen skulle också underlätta vår strategiska omvandling eftersom den skulle minska det inbördes beroendet mellan och öka ansvarsskyldigheten inom varje division, och dessutom möjliggöra en förskjutning i ledningens fokus mot tillväxtinitiativ i utvalda verksamheter.

”I den nya strukturen skulle vi slå samman affärsområdena Printing and Reading och Building and Living till en ny division under ledning av Karl-Henrik Sundström. Därefter skulle vi avsevärt förenkla de funktionella strukturerna mellan koncern-, lands- och divisionsnivåer, enligt vad som beskrivs i ett separat pressmeddelande idag. Segmentrapporteringen kommer att förbli som tidigare för fortsatt insyn på marknaderna.

”Vi förstår att den nya planen kan skapa oro hos våra medarbetare. Men samtidigt tror vi att den är avgörande för att vi som företag kan hålla fast vid vår strategi och fortsätta vårt förändringsarbete.”För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Karl-Henrik Sundström, CFO, tel.
+46 1046 71660
Lauri Peltola, EVP, Global Identity, tel. +358 2046 21380


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera