Stora Ensos hållbarhetsredovisning rankad bäst i Finland

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2015-11-26 kl. 9.00 EET

 Stora Ensos ”Global Responsibility Performance Report 2014” har vunnit fyra utmärkelser i den oberoende årliga granskningen av hållbarhetsredovisningar på uppdrag av FIBS, Finlands ledande ideella nätverk för företagsansvar. De fyra utmärkelserna inkluderar bästa hållbarhetsredovisning, bästa redovisning gällande mänskliga rättigheter och skattemässiga fotavtryck, samt det bästa bidraget enligt en sammanslutning av finska studenter som studerar företagsansvar.

I FIBS:s granskning fick Stora Ensos redovisning ett särskilt erkännande för sin omfattande och transparenta hållbarhetsredovisning, med särskild inriktning på redovisning av målinriktad hantering av de mänskliga rättigheterna.

“Vi är stolta över denna utmärkelse eftersom transparent redovisning är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete”, säger Noel Morrin, EVP, Sustainability på Stora Enso. “God redovisning kräver dock kontinuerlig utveckling. Vi fortsätter arbetet och satsar på att höja nivån ytterligare.

FIBS:s granskning, som i år organiserades för 20:e gången, omfattade totalt 173 hållbarhetsredovisningar, inklusive redovisningar från samtliga företag noterade på Nasdaq OMX Helsinki tillsammans med utvalda redovisningar från den privata och offentliga sektorn.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Noel Morrin, EVP, Sustainability, tel. +46 73 076 88 98
Carl Norell, SVP, Communications, tel. +46 1046 71709

FIBS är Finlands ledande ideella nätverk för företagsansvar. Organisationen grundades 2000 och har i dag nära 270 medlemmar, varav de flesta är större företag. FIBS:s uppdrag är att främja ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart företagande i Finland genom att stödja medlemmarnas CR-strategier och initiativ.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och 2014 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Noel Morrin, EVP, Sustainability, tel. +46 73 076 88 98
Carl Norell, SVP, Communications, tel. +46 1046 71709

Prenumerera