Stora Ensos jämförelsestörande poster för första kvartalet 2017

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2017-04-13 kl. 9.00 EEST

För första kvartalet 2017 kommer Stora Enso att redovisa jämförelsestörande poster som påverkar rörelseresultatet negativt med cirka 27 MEUR. De jämförelsestörande posterna kommer att minska skatten för kvartalet med ungefär 6 MEUR.

De jämförelsestörande posterna
är: 

  • en negativ post om 17 MEUR, varav 14 MEUR avser löpande omstruktureringskostnader i samband med den tidigare meddelade nedläggningen av pappersmaskin 8 vid Kvarnsvedens bruk i Dalarna 
  • en nedskrivning av värdet på gröna energicertifikat med 10 MEUR 

Fördelning av de jämförelsestörande posterna mellan segment  

MEUR 
Consumer Board   -3 
Packaging Solutions  -3 
Biomaterials  -3 
Wood Products  - 
Paper  -18 
Övriga  - 
Jämförelsestörande poster påverkar rörelseresultatet med  -27 
Jämförelsestörande poster påverkar inkomstskatten med  6 
Jämförelsestörande poster påverkar nettoresultatet med  -21 

Stora Ensos resultat för första kvartalet 2017 kommer att publiceras den 27 april 2017.

För ytterligare information, kontakta:
 
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta: 
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera