Stora Ensos pressmeddelanden ska distribueras av OMX News Distribution Service


            
OMX Nordic Exchange Helsinki har idag utfärdat en offentlig angående Stora
Ensos informationsgivande för andra kvartalet. Den 26 juli 2007 publicerade
Hugin, som då var ansvarig för distributionen av Stora Ensos börsmeddelanden,
Stora Ensos delårsrapport för andra kvartalet en timme före av Stora Enso
utsatt tid på koncernens engelskspråkiga internetsidor. Det här berodde på ett
mänskligt fel från Hugins sida, vilket de har erkänt. 

Som följd av detta beklagliga misstag har Stora Enso överfört ansvaret för
distributionen av sina börsmeddelanden från Hugin till OMX News Distribution
Service, för att försäkra sig om att alla parter på den finansiella marknaden
får viktig information samtidigt. Den här ändringen fordrar ingen åtgärd av
Stora Ensos intressenter. 


För ytterligare information, v g kontakta:
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, VP, Investor Relations and Financial Communications, 
tel +358 40 763 8767


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Prenumerera