Stora Ensos resultat belastat av fortsatt höga virkeskostnader och försvagad


            
Stora Ensos rörelseresultat för tredje kvartalet 2007 blev negativt påverkat av 
fortsatt höga kostnader för virke och returfiber samt den försvagade US-dollarn.
Rent operativt resultat blev något lägre jämfört med tredje kvartalet 2006. Det 
höga kostnadstrycket på virke och returfiber väntas fortsätta under fjärde   
kvartalet 2007.                                 

Stora Ensos resultat för tredje kvartalet 2007 publiceras den 25 oktober 2007 kl
09.00 finsk tid.                                

För ytterligare information, v g kontakta:                   
Hannu Ryöppönen, Deputy CEO, tel +358 2046 21452                
Keith B. Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146         
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial     
Communications,                                 
tel +358 2046 21242                               www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

STORA ENSO OYJ                                 


Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Prenumerera