Stora Ensos samägda massabruk i Uruguay invigt

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2014-09-08 kl. 18.00 EET

Montes del Plata, som ägs på 50/50-basis av Stora Enso och den chilenska massaproducenten Arauco, invigde officiellt sitt industrikomplex beläget i Punta Pereira i Uruguay den 8 september 2014. Den totala investeringen i bruket uppgick till 2 270 MUSD (1 721 MEUR), med en ytterligare investering på 230 MUSD (174 MEUR) i ett hamnområde, vilket gör projektet till landets största privata investering genom tiderna.

Massabruket Montes del Platas årskapacitet är 1,3 miljoner ton blekt eukalyptusmassa. Stora Ensos årliga andel på 650 000 ton massa kommer i sin helhet att säljas externt. Massaveden anskaffas huvudsakligen från egna skogsplantager. Totalt sett kommer verksamheten att öka Uruguays årliga BNP med 2 % och exporten med 7 %.

Den överskottsel som bruket genererar genom att omvandla förnybar och hållbar biomassa till el kommer att matas in i det nationella elnätet. Tillförseln av upp till 80 MW el, vilket motsvarar 200 000 uruguayanska hushålls förbrukning, kommer att stärka landets allmänna infrastruktur. Montes del Plata ska också förse staden Colonia med ett vatten- och avloppssystem med ett reningsverk för avloppsvatten, staden Carmelo med en förbehandlingsanläggning för avloppsvatten samt staden Conchillas med ett avloppsreningsverk och en dricksvattenanläggning.

I fråga om utgående transporter innebär Montes del Plata att landet får en ny modern hamnterminal. Terminalen kan användas till flod- och sjötrafik tack vare dess förbindelse med Martín García-kanalen. Den producerade massan kan därmed direkt lastas för dess slutliga destinationer på marknaden.

”Uruguay har förmånen att ha ett mycket rikt ekosystem. Montes del Plata kommer inte att kompromissa i sin strävan att skydda och utveckla naturliga livsmiljöer och göra det rätta. Vår målsättning är att visa vägen för goda intressentrelationer, markanvändning och bidrag till den lokala utvecklingen”, säger Juan Carlos Bueno, EVP, Stora Enso Biomaterials.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Juan Carlos Bueno, EVP, Stora Enso Biomaterials, tel. +55 11 3065 5223
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242
Kirsi Seppäläinen, Head of Communications and Sustainability, Stora Enso Biomaterials,
tel. +358 2046 21444


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,6 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.


STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:

Juan Carlos Bueno
EVP, Stora Enso Biomaterials
tel.
+55 11 3065 5223

Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 2046 21242

Kirsi Seppäläinen
Head of Communications and Sustainability, Stora Enso Biomaterials
tel. +358 2046 21444

Prenumerera