Fossilfritt i fokus när Isabella Lövin och Svante Axelsson besökte Stora Enso i Skutskär

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister och Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, har besökt Skutskärs Bruk utanför Gävle. Massabruket i Skutskär är Europas största producent av fluffmassa, som används till hygienprodukter som exempelvis blöjor och inkontinensskydd.

Driver på utvecklingen av bioekonomin
Vid besöket informerades det om Stora Ensos verksamhet och företagets omfattande innovationsarbete. Kommunikationsdirektör Ulrika Lilja visade den nyligen lanserade filmen ”What a tree can do”.

”Filmen är ett sätt att visa hur Stora Enso och andra moderna skogsbolag driver på utvecklingen av bioekonomin. Den visar på vilka enorma möjligheter det finns att framställa nya förnybara material och innovationer från träd. I framtiden kommer vi se formbara och intelligenta förpackningar, textilier och ett ökat trähusbyggande”, säger Ulrika Lilja.

Hållbarhet är grunden i affären
Miljörelaterade hållbarhetsmål, utsläppsminskning och energieffektivisering var områden som diskuterades vid besöket. Det framhölls hur Stora Enso och skogsindustrin har unika möjligheter att bidra och gå före i omställningen till en fossilfri och hållbar värld.

”Vi förädlar biomassa, i form av träd, till klimatsmarta och biobaserade produkter. Tillväxten i den brukade skogen binder koldioxid och vår svenska industri är nästintill fossilfri.  Men vi måste få ihop hela processen och titta på alla klimatavtryck vi gör, vi kan inte enbart titta på våra fabriker. Det finns utmaningar inom exempelvis logistikkedjan. Vi lägger därför resurser för att utveckla mer effektiva och hållbara transporter.  Vi kan som globalt företag inte heller nöja oss med att titta på vårt klimatavtryck enbart i Sverige utan det gäller att även titta på andra delar i världen där vi är verksamma. Det ligger i sakens natur för oss att vara ett hållbart och ansvarsfullt företag. Det är det som hela vår affärsidé bygger på. Hållbarhet är grunden i Stora Ensos affär och en integrerad del i allt vi gör, säger Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.

Positiv utveckling i Skutskär
Brukschef Tommy Lodin redogjorde för den goda utvecklingen som hållbarhetsarbetet i Skutskär har haft de senaste åren. Det har exempelvis investerats i utrustning som gjort att fossilfri beckolja kan användas istället för fossil olja i delar av produktionsprocessen.

”Produktionen på Skutskärs Bruk är idag fossilfri till 99 %. Det är bara en kemikalie kvar som vi behöver hitta ett fossilfritt alternativ till”, berättar Tommy Lodin.

Det är ett stort fokus på att försöka bli ännu mer energieffektiva på Skutskärs Bruk.

”Vi arbetar bland annat med Lean Energy för att hitta energislöserierna och dess orsaker. Det gäller att optimera användningen av energin och ständigt arbeta med små förbättringar. Det sker varje år energieffektiviseringar på 1-2 procent på bruket”, säger Tommy Lodin.

Två större investeringsprojekt pågår
Tommy Lodin berättade om de två större investeringsprojekten som pågår på Skutskärs Bruk. Det ena projektet är nytt svaggassystem, som kommer att reducera svavelutsläppen och höja brukets miljöprestanda. Denna investering är på 150 miljoner kronor och beräknas vara genomförd i slutet av 2017.

”Det nya svaggassystemet kommer även att minska den mindre angenäma lukt som ibland kan upplevas från bruket”, säger Tommy Lodin. Det andra större projektet som pågår är ombyggnationer som ska öka produktionen av fluffmassa med cirka 160 000 ton per år. Denna investering är på 240 miljoner kronor och beräknas vara genomförd under andra kvartalet 2018.

Gemensam bioekonomisk strategi
Besöket avslutades med en guidad tur på Skutskärs Bruk som omfattade hela tillverkningsprocessen, från stock till färdig massa.

”Vi uppskattar att Isabella Lövin och Svante Axelsson besökte oss i Skutskär. Vi värdesätter initiativ som Fossilfritt Sverige. Det är bra att det uppmärksammas att industrisektorn har mycket att tjäna på att bli fossilfri. Vi tycker Regeringen ska fortsätta på den inslagna vägen inom klimatområdet. Det medskick vi har är att vi skulle önska att Sverige kraftsamlade och fick till en gemensam nationell bioekonomisk strategi, precis som man har i Finland. Det är något vi alla skulle vinna på”, säger Per Lyrvall.

Vid besöket deltog från Stora Enso: Per Lyrvall, Sverigechef, Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör och Tommy Lodin, Brukschef Skutskärs Bruk.


STORA ENSOS FILM "WHAT A TREE CAN DO":
http://bit.ly/storaensomovie

FOTO:
STORA ENSO

BILDTEXTER:
- Ver 1: Fr v Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso, Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso Tommy Lodin, Brukschef Skutskärs Bruk och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
- Ver 2: Fr v Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso, Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, och Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.
- Ver 3: Fr v Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso, Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Tommy Lodin, Brukschef Skutskärs Bruk och Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.
- Tommy Lodin, Brukschef, Skutskärs Bruk
- Fr v Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

FÖR MER INFORMATION: Sara Kvarfordh, PR Specialist, Stora Enso, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com    

FAKTA STORA ENSO: Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR. 

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera