Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht fick inblick i Stora Ensos nya innovationer från skogen

Igår, 1/12, besökte Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Stora Ensos innovationscenter i Stockholm. Han fick vid besöket en bild av företagets innovationsarbete och en guidad tur i de nya moderna laboratorierna.

Stora Enso genomgår en omvandling från en traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett globalt tillväxtföretag för förnybara material. Innovationscentret i Stockholm spelar en viktig roll i denna transformation.

”Vi vill hitta nya tillväxtområden som inte finns idag. Det gäller att vi finner bästa möjliga sätt att utnyttja skogen, den gröna oljekällan. Allt som tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av trä imorgon”, säger Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.

Satsar 1 miljard kronor
De produktområden där Stora Enso kommit längst med att ersätta fossila material med skogsråvara är inom lim, barriärer och kemikalier.

”Vi satsar varje år 1 miljard kronor på forskning och utveckling inom Stora Enso”, berättar Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso.

Bra med långsiktighet i forskningspropositionen
Forskningspropositionen, som nyligen presenterats, diskuterades också vid besöket.

”Vi tycker det är bra att forskningspropositionen har ett långsiktigt tioårigt perspektiv. Vi hoppas att detta tidsperspektiv även får genomslag vid tilldelningen av forskningsmedel, så det inte blir så många korta projekt på 1-2 år. De bästa forskarna ska inte lägga en stor del av sin tid  på att skriva ansökningar, utan det vore önskvärt att de fick medel beviljade för en längre tid”, säger Mikael Hannus.

Önskemål om nationell forskningsplattform
Mikael berättade även om arbetet med att den nationella forskningsplattformen, där Stora Enso tillsammans med fem andra skogsindustriföretag, KTH och Chalmers vill skapa en långsiktig och sammanhållen forskningsplattform för nya biobaserade material och kemikalier från skogsråvara.

”Det skulle vara värdefullt för alla parter att få till denna forskningsplattform. Vi ser en möjlighet att genom Regeringens samverkansprogram komma vidare med att skapa denna plattform”, berättar Mikael Hannus.

16 olika nationaliteter
Ett drygt 70-tal personer från 16 olika länder arbetar idag på Stora Ensos innovationscenter i Stockholm med att utveckla nya produkter från skogen. Det finns en bred kompetens bland medarbetarna; forskning, applikationsutveckling, affärsutveckling och strategisk marknadsföring finns samlat i centret, som invigdes i december ifjol.

”Stockholm har ett bra innovationskluster med företag, institut och universitet i framkant inom biobaserade lösningar. Det var av avgörande betydelse för valet att etablera det nya innovationscentret just i Stockholm. På centret främjar vi Stora Ensos innovationsarbete genom att identifiera affärsmöjligheter baserat på förnybart material”, säger Ingrid Englund, Plats- och Labchef på innovationscentret.

Nylanserade byggsystem
Vid besöket fick Sven-Erik Bucht även information om Stora Ensos nya byggsystem för trähus, som nyligen lanserats i Sverige.

”Vi vill skapa ett ekosystem för att utveckla och driva på trähusbyggandet i Sverige. Våra byggsystem är helt öppna och finns tillgängliga gratis på vår hemsida, allt för att höja kunskapsnivån. Vi hoppas detta underlättar för arkitekter och fastighetsutvecklare att alltmer välja massivträ som byggmaterial. Med våra träprodukter och byggsystem har vi skapat förutsättningar för att bygga snabbare, tystare och miljövänligare”, säger Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef, Building Systems, Stora Enso.

Uppskattat besök
Förutom presentationer av verksamheten så genomfördes även en guidad tur i de moderna laboratorierna.

”Vi uppskattar att Sven-Erik Bucht besöker oss. Det ger oss möjlighet att beskriva de möjligheter och utmaningar vi som globalt skogsindustriföretag har för att driva på utvecklingen av den växande bioekonomin”, säger Per Lyrvall.

Vid besöket deltog från Stora Enso: Per Lyrvall, Sverigechef, Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef, Mikael Hannus, Innovationschef Sverige och Ingrid Englund, Plats- och Labchef Innovationscentret.

FOTO: STORA ENSO

BILDTEXT: Bakre raden fr v Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso, Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso, Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso. Främre raden fr v Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef, Stora Enso, Ingrid Englund, Plats- och Labchef Innovationscentret, Stora Enso och Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister.

FÖR MER INFORMATION: Sara Kvarfordh, PR Specialist, Stora Enso, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com    

FAKTA STORA ENSO: Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR. 

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia