Lokala MBL-förhandlingar om övertalighet avslutade på Stora Ensos bruk i Kvarnsveden

Under fredagen avslutades de lokala förhandlingarna gällande övertalighet till följd av pågående omorganisation och nedstängning av PM8 på Kvarnsvedens bruk. Som tidigare kommunicerats lades produktionen på PM8 ned permanent i juni månad.

Stora Ensos slutliga förslag skulle innebära att antalet anställda som berörs av neddragningen blir färre än vad som initialt förväntats. Förslaget innefattar även olika individuella lösningar, såsom bland annat avgångspensioner, vilket skulle möjliggöra att ett mindre antal personer än vad som först planerats behöver sägas upp.

Förhandlingarna mellan företaget och Pappers har dock avslutats i oenighet. Pappers ska inom kort återkomma med besked om huruvida de avser att driva frågan till central förhandling.

"Vi har i förhandling med våra fackliga parter lagt fram förslag som vi tror innebär bästa möjliga förutsättningar för att stärka brukets framtida utveckling och konkurrenskraft", sade Mikko Jokio, platschef på Kvarnsvedens bruk.

Produktionen vid Kvarnsvedens bruk kommer oavsett att fortsätta på två linjer: PM10 för förbättrat tidningspapper och PM12 för SC-papper.

För mer information:
Carl Norell, Presschef Sverige, 072-241 03 49, carl.norell@storaenso.com
Liisa Nyyssönen, SVP Communications, Paper Division, +358 40 544 3491, liisa.nyyssonen@storaenso.com

Fakta om Stora Enso:        
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com    
Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera