Martin Holmgren ny chef för Stora Enso Skog

​Martin Holmgren, 35, har utsetts till ny chef för Stora Enso Skog. Han tillträder15 september 2010.

Martin Holmgren är jägmästare och har mångårig erfarenhet från skogsindustrin. Han kommer närmast från tjänsten som chef för Stora Enso Skogs region Öst. Dessförinnan var han ansvarig för virkestransporterna i företaget. Martin efterträder Johan Lindman som i maj utsågs till chef för Group Forest Operations, Stora Enso.

– Jag ser fram emot att leda arbetet med att förse Stora Ensos svenska industrier med virkesråvara - sågtimmer, massaved, flis och biobränsle. Virkeskostnaden utgör en betydande del av vår kostnadsmassa och vi måste ha en effektiv virkesförsörjning för att vi ska behålla vår konkurrenskraft. Jag ser också en stor utmaning i att utveckla våra erbjudanden till skogsägarna. Genom aktiv skogsskötsel finns möjligheter att ytterligare öka tillväxten, avverkningen och lönsamheten för skogsbruket.

– Den svenska skogen har stor potential. Genom att garantera att våra produkter kommer från skogar som brukas på ett ansvarsfullt sätt, stärker vi inte bara vår konkurrenskraft utan vi befäster också träets roll som miljövänligt alternativ i jämförelse med andra material, säger Martin Holmgren, ny chef på Stora Enso Skog.

Stora Enso Skog består av tre regioner, enheterna Virke och Transport samt en central stab. 

Stora Enso Skogs regioner, Norr, Öst och Väst, har till uppgift att sköta Bergvik Skogs skogsinnehav, köpa virke från lokala skogsägare samt utföra avverkning och skogsvård på uppdrag av lokala skogsägare. Stora Enso Skog har säte och kontor i Falun. Regionerna har regionkontor i Mora, Gävle och Karlstad. 

För ytterligare information:
Johan Lindman, SVP Group Forest Operations, Stora Enso, 01046 75005
Martin Holmgren, chef Stora Enso Skog, 01046 771 69
Charlotte Brodén, informationschef, Stora Enso Skog, 01046 772 32

www.storaenso.com/skog

Pressbild, http://www.cisionwire.se/stora-enso/bild/ny-chef-for-stora-enso-skog

Stora Enso Skog AB är en del av Stora Enso-koncernen och har till uppgift att förse Stora Ensos svenska massa- och pappersbruk samt sågverk med den virkesråvara och det biobränsle de behöver för sin produktion. Stora Enso Skog bedriver uthålligt skogsbruk på uppdrag av små och stora skogsägare, samt anskaffar och transporterar virkesråvara till sina kunder.

Om oss

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Stora Enso har cirka 28 000 anställda och är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm.

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar