Samarbete för att minska markskadorna i skogen

Minskade markskador i skogen är en fokusfråga för hela skogsnäringen. Ingen skogsmaskinförare vill lämna sönderkörd mark efter sig och ingen skogsägare vill få sin mark skadad. Stora Enso Skog har utvecklat en metod för att minska markskadorna och samarbetar nu med flera andra skogsaktörer, däribland SCA Skog, i denna viktiga fråga.

På torsdag, den 12 november, besöker Stora Enso Skog och SCA Skog skogsentreprenörerna Lindström Skog AB och Christers Skogsmaskiner AB från Enviken, för att utbyta erfarenheter och kompetens kring hur markskador kan undvikas.

- Vi har lyft just de här skogsentreprenörerna tidigare eftersom de fullt ut har anammat arbetssättet Rätt Metod, som går ut på att lägga stort fokus på hur och var man drar vägar vid skogsavverkning. Deras fina resultat i våra uppföljningar gör att de är särskilt intressanta för våra gäster att besöka, säger Vegard Haanaes, Metodutvecklare vid Stora Enso Skog.

SCA Skog håller på att införa en motsvarighet till Rätt Metod kallad SED (Skonsam, effektiv drivning) och har med sig både maskinförare, produktionsledare och utvecklingschef under besöket.

- Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kompetens om hur markskador kan undvikas, säger Vegard Haanaes. Och vi är intresserade av att ta del av andra aktörers erfarenheter. Det här är en branschgemensam fråga där alla gynnas av att vi gemensamt minskar markskadorna i skogen.

Välkomna att följa med ut i skogen torsdag 12 november!
Mötesplats: Svabensverk, 6 mil norr om Falun, kl 09.00
Anmälan till Vegard Haanaes.

För mer information, vänligen kontakta Vegard Haanaes, Metodutvecklare, Stora Enso Skog, tel 01046-779 40.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


FAKTA - Det här är Rätt Metod
Metoden går ut på att lägga stort fokus på hur och var man drar vägar vid skogsavverkning. Känslig mark och vatten undviks och på det viset minskar risken för skador på marken som annars lätt uppstår om fullastade skogsmaskiner kör där. Rätt Metod innebär att basvägarna dras där marken har bäst bärighet, gärna högt upp i terrängen. När vägen huggs upp lägger man alla grenar och toppar från de avverkade träden direkt i vägen. På detta sätt får man en risad och väl preparerad väg som kommer att hålla för många turer med fullastad skotare.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR.

Stora Enso Skog är en del av Stora Enso-koncernen och har till uppgift att förse Stora Ensos svenska massa- och pappersbruk samt sågverk med den virkesråvara och det biobränsle de behöver för sin produktion. Stora Enso Skog bedriver uthålligt skogsbruk på uppdrag av små och stora skogsägare, samt anskaffar och transporterar virkesråvara till sina kunder.

Taggar:

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Media

Media