Skogsbolagen inför webbkurs i skogsvård

​Logga in - lär dig plantera, röja och markbereda - logga ut. Skogsbranschen lanserar nu Skötselskolan, en webbaserad utbildning i skogsvård som ska lära tusentals egna anställda och entreprenörer skogsvård på nätet.

Stora Enso ligger bakom idén om en självinstruerande skogsutbildning på nätet. När andra aktörer såg potentialen hängde de på och nu är även Holmen, SCA och Sveaskog med i satsningen.

 – Vi har skapat Skötselskolan som ett sätt att höja och säkerställa kompetensen hos våra egna anställda och entreprenörer, säger Anna Norén på Stora Enso. Redan 2003 började vi med en motsvarande utbildning för maskinförare på markberedning, men i CD-format. Erfarenheten från den har varit mycket positiva.

Den gemensamma utbildningen omfattar markberedning, plantering och röjning och man går den i sin egen takt. Det är en bred och djup utbildning som omfattar allt från plantbiologi, hur skogen växer, natur- och kulturmiljövård till teknik. Kunskaperna stämmer man av först genom ett självtest. När man känner sig redo gör man ett huvudtest, där man måste ha godkänt på 90 procent av frågorna. Därefter utfärdas diplom och personen registreras som godkänd i ett register.

– Såväl våra egna anställda skogsvårdare som entreprenörer kommer att göra utbildningen. Kravet från nästa år är att alla som är verksamma inom skogsvårdsarbetet ska ha godkänt på testen, säger Mats-Åke Lantz på SCA.

Branschen ser stora fördelar med ett mer flexibelt utbildningsverktyg och att samverka kring att utveckla detta vidare. Flera tusen personer kommer att genomgå de här utbildningarna.

– De som hittills har testat utbildningen uppfattar den som pedagogisk, säger Marie Larsson-Stern på Sveaskog. Kunskapen till exempel för var och hur plantan sätts bäst ökar hos plantörerna, liksom också vilken hänsyn som ska tas till natur och kulturmiljö.
 
Den teoretiska utbildningen kommer att kompletteras med praktiska övningar. Skogsvårdstesterna ska genomföras varje år. Tanken är att utbildningen ska finnas på upp mot tio språk inom kort.

- Utbildningen ger oss en fantastisk möjlighet att på ett effektivt och flexibelt sätt utbilda ett stort antal personer på flera olika språk, säger Erik Normark på Holmen.

För media finns möjlighet att under en begränsad tidsperiod logga in på http://www.skotselskolan.se/ för att se verktyget i sin helhet. Använd då koden 393a14. Välkommen in!

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Norén, Stora Enso Skog, tel: 01046-77 283
Daniel Forsberg, Stora Enso Skog, tel: 01046-77 282
Erik Normark, Holmen, tel: 0660- 754 60
Mats-Åke Lantz, SCA, tel: 060-19 34 76
Marie Larsson-Stern, Sveaskog, tel: 070-526 54 55

Om oss

Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och skogsproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Koncernen har 29 000 anställda och 85 produktionsanläggningar i över 35 länder runt om i världen. Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm. Vi har en årlig produktionskapacitet på 12,7 miljoner ton papper och kartong, 1,5 miljarder m2 wellpappförpackningar och 6,9 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Omsättningen 2008 uppgick till 11,0 miljarder EUR.

Dokument & länkar