Snabba förändringar i konsumenternas köpbeteenden skyndar på utvecklingen av smartare förpackningslösningar

I dag lanserar vi en ny viewpoint som handlar om hur branschen ser på framtidens krav på innovativa förpackningslösningar inom dagligvaruhandeln.

”Förpackningar för dagligvaruhandeln: 2016 och framåt” är den tredje utgåvan i Stora Ensos viewpointserie, där framtidstrender inom olika områden presenteras. Rapporten handlar om hur de snabba förändringarna inom dagligvaruhandeln påverkar kraven på förpackningslösningar i framtiden.

Vi tar upp fallstudier som visar hur detaljister kan reducera hanteringskostnaderna med 50–70 procent genom att använda smarta förpackningslösningar. Rapporten tar också upp de viktigaste faktorerna för att sticka ut på en marknad där man räknar med att andelen produkter från egna varumärken kommer att uppgå till 50 procent inom tio år.

”Vi vet att 70 procent av konsumenternas inköpsbeslut i dagligvaruhandeln fattas i butiken. Med tanke på att det råder stor konkurrens på marknaden kan förpackningarna i hög grad bidra till ökad försäljning och lägre kostnader i hela värdekedjan”, säger Ravindra Parasnis, VD Stora Enso Packaging AB och Stora Enso Packaging Oy.

I rapporten presenteras fem teman som påverkar framtidens förpackningar inom dagligvaruhandeln:

  • Lågprishandelns framgångar
  • Ökat genomslag för egna varumärken
  • Intelligenta förpackningslösningar
  • Detaljhandelns övergång till onlinekanaler
  • Ökat fokus på hållbarhet

”De detaljister som bäst förstår och använder förpackningslösningarnas fulla potential kommer att ha störst chans att bli ledande på dagens och morgondagens marknad. Genom vår viewpoint fortsätter vi att dela med oss av våra kunskaper om framtiden inom innovativa förpackningar. Vi vill gärna föra en fortsatt dialog med våra kunder”, säger Ravindra Parasnis, VD Stora Enso Packaging AB och Stora Enso Packaging Oy.

Du hittar den fullständiga versionen av Stora Ensos viewpoint på: www.storaensopack.com/press-media. Den är även bifogad i detta mail.

På konferensen Packbridge Top Packaging Summit 2014 i Helsingborg den 22-23 oktober kommer Ravindra Parasnis att hålla ett föredrag om framtiden för dagligvaruhandelns förpackningar från 2016 och framåt.

För mer information:
Ravindra Parasnis, VD, Stora Enso Packaging AB och Stora Enso Packaging Oy, 070-661 23 45
Fredrik Stensson, Marknadschef, Stora Enso Packaging AB, 076-145 41 45

Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, förpackningar, papper och träprodukter. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Stora Enso har cirka 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,6 miljarder euro. www.storaenso.com

Stora Enso Packaging är en global tillverkare av wellpappförpackningar och en komplett leverantör av automatiserade förpackningslösningar. Produktområdena omfattar bland annat konsumentförpackningar och transportförpackningar samt förpackningsmaskiner och förpackningssystem. I Sverige sker tillverkningen i Jönköping, Skene och Vikingstad.

För mer information: www.storaensopack.se

Taggar:

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com