Sportigare och modernare skyddsutrustning införs på Stora Ensos bruk i Fors

Snyggare, smäckrare och smidigare - så kan man sammanfatta den nya skyddsutrustningen på Fors bruk.

En viktig del i brukets säkerhetsarbete är att den personliga skyddsutrustningen som hjälmar, glasögon, skyddsskor och handskar används av brukets medarbetare enligt de regelverk som finns. Tidigare var mycket skyddsutrustning rätt klumpig och inte så användarvänlig. Detta ledde till att många medarbetare drog sig för att använda den eftersom den sågs som ett hinder när de skulle utföra olika arbetsmoment.

Sportvärlden är förebilden
Den senaste tiden har det skett en snabb utveckling inom skyddsutrustningsområdet och det är sportvärlden som är den stora förebilden för den senaste utrustningen på marknaden.
”För att öka säkerheten för våra medarbetare skärper och utökar vi hela tiden våra krav vad gäller användandet av skyddsutrustning på bruket. Det är därför viktigt att vi ser till att hänga med i utvecklingen och erbjuda riktigt bra och moderna produkter”, säger Conny Wårheden, arbetsmiljöingenjör på Fors bruk.

Funktion & design
Det handlar mycket om funktion och design numera när ny skyddsutrusning utvecklas.
”Tidigare var det mest fokus på att utrustningen skulle skydda. Nu har kraven utökats och detta har gjort att utrustningen har blivit snyggare, smäckrare och smidigare. Dessutom är den betydligt mer användarvänlig”, säger Conny.

Skydda & underlätta i arbetet
Tekniska förbättringar sker också vad gäller utrustningen. Ser man till skyddsglasögon så finns det numera imfria glasögon och användandet av slipade skyddsglasögon ökar, så att de som har synfel slipper ha dubbla glasögon.
”Det är viktigt idag att skyddsutrustningen både skyddar och underlättar i arbetet”, berättar Conny.

Testpiloter
På Fors bruk är det skyddskommittén på bruket som bestämmer reglerna kring skyddsutrustning. Det är en gruppering som leds av brukschef Cecilia Carter och där ingår bland annat fackliga representanter. Under skyddskommittén finns det sedan en arbetsgrupp för personlig skyddsutrustning, som kontinuerligt ser över utbudet av produkter. De produkter som verkar bra tas hem i provexemplar, som ett antal medarbetare ute i organisationen får prova.
”Det är viktigt att vi provar ut skyddsutrustningen ordentligt innan vi bestämmer oss för vilka produkter vi ska ha. Så våra testpiloter på bruket har en viktig funktion. Vi köper in så pass stora volymer, så det gäller att finna de produkter som fungerar allra bäst i vår bruksmiljö”, avslutar Conny Wårheden.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BILDTEXT:
- Conny Wårheden, arbetsmiljöingenjör på Fors bruk, iklädd den nya modernare skyddsutrustningen på Fors Bruk.
- Till vänster den gamla skyddsutrustningen vs den nya skyddsutrustningen till höger.

FOTO:
STORA ENSO

FÖR MER INFORMATION: Sara Kvarfordh, PR Specialist Sweden, Stora Enso, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com   

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. 

Fors Bruk, utanför Avesta i Dalarna,  är en världsledande tillverkare av förpackningskartong för livsmedel och läkemedel, grafisk kartong för bokomslag och vykort samt cigarettkartong. Det finns 530 medarbetare på bruket. Produktionskapaciteten är 410 000 ton kartong per år. Omsättningen uppgår till 530 miljoner EUR.

Taggar:

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia