Ständig utveckling mot en vinnande kultur på Stora Enso i Kvarnsveden!

Nu kraftsamlar Stora Enso Kvarnsvedens Bruk för att bli ett mer konkurrenskraftigt bruk och möta en värld i förändring. Visserligen minskar förbrukningen av tidningspapper, men det finns också papperssegment där efterfrågan är mer stabil som exempelvis direktreklam och katalogpapper – och spännande möjligheter att jobba med nya produkter baserade på träfibrer.  I en serie medarbetarforum under november månad kommer ledning och medarbetare att gemensamt träffas för att diskutera utveckling och vinnande kultur. Totalt deltar ca 500 anställda i arbetsplatsträffarna.

– Vi behöver ständigt arbeta med vår kultur – vårt gemensamma förhållningssätt för att skapa en arbetsplats som vi trivs på och som gör oss stolta. Om vi ska lyckas när vår omvärld förändras måste företaget utvecklas för att vi ska ligga steget före. Eftersom det är vi som jobbar här som är företaget så betyder det att om vi själva väljer att utvecklas så utvecklas också företaget. Syftet med vårt medarbetarforum är att skapa samsyn, inspirera och motivera och bygga ett vinnande team, säger Dan Persson, innovationsansvarig.

Redan i början av 2013 startade Kvarnsveden sin förändringsresa med att bygga upp KPS (Kvarnsvedens Produktionssystem) - ett gemensamt överenskommet förhållningssätt om hur verksamheten ska fungera. KPS-arbetet drivs i styrgrupper på varje sektion, där respektive chef är ansvarig för arbetet på sin avdelning/sektion.

Fokusområden är säkerhet, kundfokus kostnadseffektivitet och ständig utveckling. Ett konkret exempel kan vara att jobba med olika flöden på bruket, som produkt- order- och materialflöden. Korta ledtider i kombination med låga kostnader för högre kostnadseffektivitet är avgörande för brukets framtid.

– Vi ska fortsätta utvecklingen mot ett företag med en vinnande kultur. Vi måste tänka om och tänka nytt, ta fram nya lösningar och idéer och det är ett arbete som aldrig kommer att upphöra. Hur får vi bättre och stabilare processer så vi blir konkurrenskraftiga och når långsiktig framgång? Tillsammans har vi alla möjligheter att lyckas och fortsätta producera högkvalitativt papper och andra förnybara material i Kvarnsveden idag och i framtiden, säger Mikko Jokio, VD Stora Enso Kvarnsveden.

Bildtexter:

Gruppbild:
Fokus på utveckling under Medarbetarforum. – Ska företaget utvecklas för att möta utmaningar och ta tillvara möjligheter måste vi som jobbar på bruket utvecklas, konstaterar Stefan Krantz, Magnus Johansson, Viktoria Sundqvist och Jon Gustafsson.

Stefan Krantz
Jobbar med förebyggande underhåll
Anställd på Stora Enso i 11 år
Familj: Sambo
Bor i Ludvika

– Vinnande kultur innebär en vilja att utvecklas. Jag tror även det är viktigt att lyssna på hela organisationen när ledningen samlar in fakta för att få ett bra beslutsunderlag i olika frågor.

Viktoria Sundqvist
Utvecklingsingenjör som jobbar i Innovationsteamet
Anställd på Stora Enso i 8 år
Familj: 3 barn och sambo
Bor i Borlänge

– ”KP-andan” är viktig. Det är extremt viktigt hur vi bemöter varandra och att vi respekterar varandra. För att lyckas i framtiden måste vi bli mer flexibla. Har vi idéer så ska vi upp med dem på bordet och jobba med dem.

Jon Gustafsson
Tekniker PM 10
Anställd på Stora Enso sedan 2005
Familj: 2 barn och sambo
Bor i Vika

– För mig handlar vinnande kultur om öppenhet och bra kommunikation. Det ska gå att göra fel och man ska kunna berätta om det, lika väl som man kan säga när något gått riktigt bra. Vi kan förbättra kommunikationen mellan skiftlagen.

Magnus Johansson
Tekniker PM12
Anställd på Stora Enso sedan 2004
Familj: 2 barn och sambo och ett 20-tal akvariefiskar
Bor i Falun

– Medarbetarforumet är ett bra tillfälle att få tycka till och träffa kollegor från olika avdelningar på bruket. Medarbetarforumet ger ett bredare perspektiv. Vi får information om nuläge och strategi. Globala trender påverkar vår omvärld och vi måste också utvecklas som företag för att möta utmaningar och ta tillvara möjligheter.

Grupparbete:
Under grupparbetet var diskussionerna livliga och uppgiften bestod i ta fram styrkor, förbättringsförslag och vad var och en kan bidra med redan idag.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Nordlund, Stora Enso Paper, 01046-71663

Stora Enso Kvarnsveden är ett modernt pappersbruk vid Dalälven i Borlänge. Bruket anlades år 1900 och har sedan dess varit ett av Europas största pappersbruk. Idag har bruket tre pappersmaskiner och produktionskapaciteten är ca 750.000 ton per år. Vårt produktområde sträcker sig från förbättrat tidningspapper till obestruket SC-papper för magasin och kataloger.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR.

Taggar:

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera