Stora Enso hade fullt fokus på bioekonomi under Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka, 2-9/7, var Stora Ensos talespersoner på plats i 22 seminariepaneler. Det är en 40 procentig ökning jämfört med ifjol. Allt har kretsat kring bioekonomin, med ett särskilt fokus på trähusbyggande och infrastruktur i år. Dessutom har Stora Ensos talespersoner bland annat deltagit i paneldebatter om EU, brexit, hållbara affärsmodeller och etik.

Stora Enso har under Almedalsveckan drivit frågor om hur företaget kan bidra till att lösa dagens samhällsutmaningar genom att vara ett biobaserat och ansvarsfullt företag med klimatsmarta innovativa produkter och fossilfria tillverkningsprocesser i Sverige.

”Det bästa med Almedalsveckan har varit att det märks så tydligt att de bioekonomiska budskapen har satt sig. Det finns ett stort fokus på hållbarhet och innovation i debatterna. Industrifrågorna har kommit högre upp på politikernas agenda. Fler beslutsfattare har fått en förståelse för den unika position och stora innovationskraft som finns inom skogsindustrin. Det är vi som är motorn och driver på utvecklingen av bioekonomin”, säger Per Lyrvall, Sverigechef, som var Stora Ensos mest flitige paneldeltagare under Almedalsveckan med deltagande i tolv paneler.

Hälften av alla flerbostadshus i trä
Stora Enso arrangerade tre egna seminarier under veckan. Dessa handlade om företagsetik och vad som krävs för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det tredje seminariet hade fokus på trähusbyggande, ett ämne som diskuterades på många av Almedalens scener i år.

”Att bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson väljer att delta i vårt trähusseminarium och att han dessutom har en så positiv inställning till trähusbyggande är givetvis oerhört glädjande. Hans förhoppning är att vi redan 2025 kommer att bygga 50 procent av alla flerbostadshus i trä. Detta besked stärker att vårt beslut om att investera en halv miljard kronor i en ny produktionslinje av korslimmat trä i Gruvön ligger helt rätt i tiden”, säger Per Lyrvall.

Investeringsbeslutet i Gruvön kommunicerades i början av Almedalsveckan. Det var något som sedan lyftes av flera aktörer på Almedalsscenerna som ett positivt exempel att näringslivet agerar och gör hållbara industrisatsningar som gynnar utvecklingen av Sverige.

90 procent av produktionen på export
Infrastruktur var ett av ämnena som debatterades flitigt under veckan. Stora Ensos verksamhet är beroende av en väl fungerande infrastruktur i hela Sverige. Först ska råvaran, skogen, transporteras ut från skogen till produktionsanläggningarna och därefter ska produkterna levereras till kunderna. Så stor andel som 90 % av produktionen går på export.

”Det betyder att de flesta av våra medarbetare enbart producerar för den svenska marknaden mellan den 1 januari till den 15 januari. Från och med den 16 januari och resten av året går allt man producerar på export. Globalisering, handel och infrastruktur är fundamentalt. Det är därför extra bekymmersamt med problemen i Göteborgs hamn, eftersom hamnen är navet för vår export. Vi har varit tvungna att flytta 80 procent av våra volymer från Göteborgs hamn pga hamnkonflikten”, berättar Per Lyrvall.

Mer aktion i infrastrukturfrågorna önskas
Stora Enso välkomnar regeringens satsning på ett fungerande järnvägsnät i hela Sverige, högre prioritering av godstågen och upprustning av järnvägen, som presenterades i infrastrukturpropositionen. Att underhålla befintligt järnvägsnät är betydligt viktigare än att det satsas på nya spår. Att det blir tillåtet med längre och tyngre lastbilar i större utsträckning är också något som finns med bland önskemålen. 

”Alla former av kilometerskatt drabbar vår verksamhet väldigt negativt. Vi hoppas därför att förslaget slopas. Ett generellt önskemål som vi har till politiken vad gäller infrastrukturfrågorna är att vi skulle önska att det var färre utredningar och mer aktion”, säger Per Lyrvall.

Juryn i Serendipity Challenge
Utöver seminariepaneler deltog Stora Enso bland annat i en hållbarhetsutställning tillsammans med trettiotalet industriföretag. Vd Karl-Henrik Sundström var även med i juryn för startup-tävlingen Serendipity Challenge och genomförde börsöppningsceremoni tillsammans med Nasdaq på Dagens Industris Arena. Dessutom medverkade företagets representanter i ett antal rundabordssamtal och enskilda politikermöten under veckan.

Utveckla bioekonomin och stärka Sveriges konkurrenskraft
Almedalen är en unik plattform för politiker, näringsliv och intresseorganisationer. I år arrangerades över 4000 evenemang under veckan.

”Vi är väldigt nöjda med årets Almedalsvecka. Vi har haft ett bra genomslag och träffat många viktiga beslutsfattare. Vi har framfört våra budskap om skogens och Stora Ensos betydelse för att utveckla bioekonomin och stärka Sveriges konkurrenskraft. Det märks att det finns en positiv inställning till skogsindustrin och vår verksamhet”, säger Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso.

Stora Enso hade fyra talespersoner på plats i Almedalen i år. Det var Karl-Henrik Sundström, vd  och koncernchef, Per Lyrvall, Sverigechef, Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör och Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef Building Solutions.

Foto: Stora Enso

Bildtexter:
*Stora Enso arrangerade seminarium om trähusbyggande på Dagens Industri Arena. Fr v Peter Wågström, vd, NCC, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef Stora Enso och Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli.
*Stora Enso arrangerade seminarium om trähusbyggande på Dagens Industri Arena. Fr v Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef Stora Enso, Peter Wågström, vd, NCC och Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli. 
*Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef Stora Enso
*Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso deltog i Region Dalarnas seminarium om forskningsinvesteringar i Sverige. Per visade bl a exempel på nya produkter från skogen. Det 3D-printade örat i cellulosa väckte stort intresse. Det kan komma att användas som mänskliga implantat i framtiden. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Vinnova, Chalmers Tekniska Högskola, Stora Enso och start-up företaget Cellink. Fr v Mats Rönnbo, Skanska, Allan Larsson, fd Finansminister, Jonas Wallberg, Teknikföretagen, Tord Ekelöf, professor i partikelfysik, Uppsala Universitet, Jan Boman (s), Ann Fust, rådsdirektör, Vetenskapsrådet, Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso. Moderator: Ellinor Persson.
*Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso deltog i tolv paneler under Almedalsveckan.
*Per Lyrvall, Sverigechef och Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef Building Solutions vid den hållbarhetsutställning som 30 industriföretag deltog i, arrangerad av bl a Skogsindustrierna.
*Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef Building Solutions och Per Schöldberg, Kommunalråd, Växjö vid trähusmodell föreställande ett av husen som byggs i projektet Trummens Strand i Växjö. Stora Enso levererar 6 300 kubikmeter träprodukter i form av CLT (korslimmat trä) till detta projekt, som är ett av Sveriges största trähusprojekt.
*Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef Building Solutions, Stora Enso.
*Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso

För mer information:
Sara Kvarfordh, Kommunikationschef, Mediarelationer och Public Affairs Sverige, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com 

Fakta om Stora Enso:
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com   

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com