Stora Ensos bruk i Fors tar viktiga steg för att bli ett helt fossilfritt bruk

Nu pågår Fors bruks årliga underhållsstopp. Under en vecka utförs åtgärder för att bruket ska kunna producera högkvalitativ kartong resten av året. Det är inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning som genomförs.

Att arbeta med miljöförbättringar är något som Fors bruk har stort fokus på. Redan idag är bruket fossilfritt till cirka 98 %, men målet är att vara 100 % fossilfria.

”Under årets underhållsstopp kommer cisternen där eldningsoljan till pannorna lagras att tömmas, rengöras och besiktas för att sedan fyllas med fossilfri biodiesel. Pannorna kommer att testköras med det nya bränslet fram till årsskiftet. Satsningarna på förnybar ång- och elproduktion är viktiga steg mot målet att Fors bruk ska vara ett helt fossilfritt bruk”, säger Mikko Sorjonen, platschef Fors bruk.

Resurseffektivare produktion
Dessutom sker installation av utrustning för att kunna utöka den kommersiella användningen av mikrofibrillär cellulosa i förpackningskartong. Genom att använda mikrofibrillär cellulosa kan råvaruförbrukningen minska samtidigt som kartongen blir lättare, styvare och starkare. Det blir en resurseffektivare produktion.  

”Det är glädjande att vi nu kommer igång med mikrofibrillär cellulosa i industriell skala på Fors bruk. Detta är en av de senaste innovativa produkterna från skogen med stor framtida utvecklingspotential”, säger Mikko Sorjonen.

Ett annat exempel på arbete som utförs är ombyggnad av reningsverket, för att utöka kapaciteten.

Alla satsningar som genomförs under underhållsstoppet syftar till att öka driftsäkerheten, kvaliteten och minska miljöpåverkan.  

Säkerhet har högsta prioritet
Säkerhet har alltid högsta prioritet på bruket. Under stoppveckan förstärks säkerhetsfokuset ytterligare. Det sker bland annat regelbundna säkerhetsronderingar och genomförs slumpvisa alkohol- och drogtester.

”Med totalt 1200 entreprenörer under veckan och drygt 1300 arbetsordrar som ska genomföras, så är det extra viktigt att alla hjälps åt så det blir ett säkert underhållsstopp”, säger Mikko Sorjonen. 

Det kommer att vara ett ökat antal transporter till och från bruket i och med stoppveckan.

FAKTA OM UNDERHÅLLSSTOPPET 2017 PÅ FORS BRUK
•  Pågår: 5-12 november
•  Antal entreprenörer: Cirka 1200 personer under veckan
•  Antal åtgärder: Drygt 1300 arbetsordrar är inplanerade att utföras

FOTO:
STORA ENSO

BILDTEXTER:
* Fors bruk
* Mikko Sorjonen, platschef Fors bruk

FÖR MER INFORMATION:  
Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com    

FAKTA OM STORA ENSO:  
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. storaenso.com

FAKTA OM FORS BRUK:  
Fors Bruk, utanför Avesta i Dalarna, är en världsledande tillverkare av förpackningskartong för livsmedel och läkemedel, grafisk kartong för bokomslag och vykort samt cigarettkartong. Det finns 530 medarbetare på bruket. Produktionskapaciteten är 410 000 ton kartong per år.

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Media

Media