Stora Ensos Sverigechef talade på Aktiespararträff i Linköping

Igår var Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall inbjuden som talare vid Aktiespararnas möte i Linköping. Han berättade om företagets omvandlingsresa från ett traditionellt pappers- och kartongbolag till ett tillväxtföretag för förnybara material.

Han beskrev hur de globala megatrenderna som ökad miljömedvetenhet, urbanisering och växande medelklass driver på efterfrågan på biobaserade produkter.

”Vi ser ljust på framtiden. Det finns en ökad efterfrågan inom våra produktområden förpackningslösningar, konsumentkartong, biomaterial och träprodukter. Det är endast inom papper som det är en vikande marknad”, säger Per Lyrvall.

Världens äldsta aktiebolag
Stora Enso är idag ett av världens största skogsindustriföretag och i Sverige är man det största skogsindustriföretaget, både om man ser till antal anställda och produktion. Företaget har en anrik historia som startade i Falu Gruva så tidigt som på 800-talet och kan även stoltsera med att vara världens äldsta aktiebolag.

”Det finns dokumenterat redan 1288 att det köptes och såldes aktier i företaget”, berättar Per Lyrvall.

Hållbarhet är grunden
Han beskrev hur hela Stora Ensos verksamhet genomsyras av en enkel och tydlig idé: att allt som tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av trä imorgon.

”Hållbarhet är grunden i hela vår affärsidé. Allt bygger på vår förnybara råvara skogen som vi vidareförädlar i nästintill fossilfria tillverkningsprocesser till klimatsmarta produkter. Vi är ledande och driver på utvecklingen av bioekonomin”, säger Per Lyrvall.

Goda relationer med lokalsamhällena
Några av nyckelfaktorerna inom hållbarhet är fokus på klimat, hållbart skogsbruk och lokalsamhället.

”Vi är ett ansvarsfullt företag som är måna om att ha goda relationer med lokalsamhällena där vi verkar. Vi har en långsiktighet i vår verksamhet. Vi gör stora investeringar på de orter där vi har verksamhet och vi är inte ett företag som packar ihop och flyttar i första taget”, berättar Per Lyrvall.

Fokus på innovationer och kunder
Nu är högsta prioritet att utveckla nya innovationer från skogen och ha fokus på kunderna.

”Det gäller att vi utnyttjar hela trädet till så högkvalitativa och hållbara produkter som möjligt. Det bidrar både till att vi löser en del av klimatutmaningarna i samhället och att vi skapar värde för alla våra aktieägare”, avslutar Per Lyrvall.

Foto:
Stora Enso

Bildtexter:
*Fr v Ordförande i Aktiespararna Linköping Olof af Hammarcrona och Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall.
*Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall visar en av de senaste innovationerna från skogen. I handen håller han ett 3D-printat öra i cellulosa som kan komma att användas som mänskliga implantat i framtiden. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Vinnova, Chalmers Tekniska Högskola, Stora Enso och start-up företaget Cellink. Genom att använda cellulosan från trädet till 3D-printing öppnas nya möjligheter att expandera företagets produkter till nya tillämpningsområden och material.
*Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall var inbjuden som talare vid Aktiespararnas möte i Linköping på tisdagskvällen.

För mer information:  
Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90 
Olof af Hammarcrona, Ordförande, Aktiespararna Linköping, olof.hammarcrona@comhem.se, 070-713 26 41

Fakta om Stora Enso:   
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com 

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Media

Media