Stora Ensos Sverigechef utsedd att ingå i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi

Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall är numera en av 25 representanter i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Syftet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa och främja cirkulära lösningar. Det är ministrarna Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister samt Karolina Skog, miljöminister som gemensamt är ansvariga för samverkansprogrammet  och beslutar vilka representanter som ska ingå i programmet. Camilla Lehorst, Näringsdepartement, är projektledare för programmet.

”Det är hedrande att få möjlighet att ingå i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Att i detta forum få visa på skogsindustrins potential som motor i utvecklingen av bioekonomin är oerhört värdefullt både för Stora Ensos verksamhet och för Sveriges konkurrenskraft”, säger Per Lyrvall.

Totalt fem samverkansprogram
Regeringens fem samverkansprogram är en kraftsamling för att hitta innovativa lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

De fem samverkansprogrammen:

  • Nästa generations resor och transporter
  • Smarta städer
  • Cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Life Science
  • Uppkopplad industri och nya material

För mer info om samverkansprogrammen: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/

Samtliga deltagare i Samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi:
Carina Håkansson, Verkställande direktör Skogsindustrierna
Katarina Kolar, Projektdirektör, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, division Forest Products
Ingrid Petersson, Generaldirektör, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Herman Sundqvist, Generaldirektör, Skogsstyrelsen
Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne
Christer Forsgren, Teknik- och miljöchef, Stena Recycling AB
Helena Jonsson, Ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund
Per Arfvidsson, Vice verkställande direktör, Lantmännen Group
Andreas Regnell, Strategichef, Vattenfall AB
Mattias Backmark, Affärsutvecklingschef, Preem Aktiebolag
Christina Claesson-Jonsson, Chef forskning och utveckling, NCC
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
Cecilia Strömblad Brännsten, Hållberhetsexpert, H&M Hennes &Mauritz AB
Clas Engström, Konsult
Pia Sandvik, Verkställande direktör, Rise Research Institutes of Sweden AB
Karin Holmgren, Prorektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Sigbritt Karlsson, Rektor, Högskolan Skövde
Kristina Elg Christoffersson, Chef forskning och utveckling, Domsjö fabriker Aktiebolag
Åsa Domeij, Ansvarig miljö och socialt ansvar, Axfood Aktiebolag
Karin Varverud, Grundare och delägare, Energifabriken AB
Anders Fröberg, Verkställande direktör, Borealis Aktiebolag
Anders Frisk, Verkställande direktör, BioEndev AB
Fredrika Gullfot, Verkställande direktör, Simris Alg AB
Ola Alterå, Särskild utredare
Per-Olof Sjöö, Förbundsordförande, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Bildtext:
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso är utsedd  att ingå i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi

Foto: 

Stora Enso

För mer information:
Sara Kvarfordh, Kommunikationschef, Media Relations & Public Affairs Sweden, Stora Enso, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com 

Fakta om Stora Enso:     
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com 

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. storaenso.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia