Bolagsstämmokommuniké

STORAs ordinarie bolagsstämma hölls i dag i Lugnets sporthall i Falun inför ca 900 aktieägare. VDs stämmoanförande I sitt stämmoanförande sammanfattade STORAs VD och koncernchef Lars-Åke Helgesson STORAs utveckling under 1995 på följande sätt: - Vi är igenom konsolideringsfasen, vi har för 1995 redovisat det kanske bästa resultatet hittills i STORAs moderna historia och vi har åter en stark finansiell ställning. Han berättade att ett viktigt arbete under 1995 har varit att definiera och lägga fast STORAs framtida produktstrategi för den skogsindustriella verksamheten. - De områden vi kommer att satsa på är grafiska papper, framför allt journalpapper, samt högkvalitativ förpackningskartong. Dessa områden bedöms ha en fortsatt god tillväxt, ett högt förädlingsvärde och är båda huvudsakligen baserade på långfiber. Kraft, skog och trä samt pappersmassa blir nyckelresurser för i första hand internleveranser till våra industrier. - Den pågående fokuseringen med allt smalare produktutbud gör det viktigt att geografiskt bredda försäljningen för att därigenom minska konjunkturberoendet. Bearbetningen av marknaderna i Nordamerika och Asien kommer att intensifieras. Lars-Åke Helgesson kommenterade vidare STORAs pågående investeringsprogram, som under perioden 1995 - 1997 kan komma att uppgå till 17-20 miljarder kronor. - Programmet kan sannolikt genomföras utan någon väsentlig nyupplåning - och skulle sådan behöva ske, klarar vi det utan att soliditetsmålet äventyras. När programmet är genomfört vid utgången av 1997 kommer investeringsnivån att sänkas, sade Helgesson. Beslut vid stämman Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen skall utgå med 3:75 kronor per aktie (f å 2:-). Som avstämningsdag fastställdes den 19 april 1996. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC den 26 april 1996. Samtliga ordinarie styrelseledamöter omvaldes, dvs Bo Berggren, Jacob Wallenberg, Claes Dahlbäck, Lars Eggertz, Lars-Åke Helgesson, Palle Marcus, Håkan Mogren, Björn Svedberg, Sven Söderberg och Tom Wachtmeister. Fackliga ledamöter är Roger Karlsson, Ingemar Falk och AnnChristin Käll (som efterträtt Börje Johansson) med Tommy Nordkvist, Caryl Larsson och Kjell Westin som suppleanter. Ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Olof Herolf med personliga suppleanterna Sten Lundvall respektive Lars G Eklund omvaldes. Konstituering Vid den nya styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman omvaldes till ordförande Bo Berggren och till vice ordförande Jacob Wallenberg.

Prenumerera

Dokument & länkar