Enso har 96,1% i STORA och fullföljer erbjudandet

Enso har 96,1% i STORA och fullföljer erbjudandet Ensos erbjudande till aktieägarna i STORA har accepterats i sådan utsträckning att Ensos innehav uppgår till 96,1% av antalet aktier och 96,2% av antalet röster i STORA. Samtliga i prospektet angivna villkor har därmed uppfyllts och erbjudandet fullföljs. I samband med att erbjudandet fullföljs byter Enso Oyj firma till Stora Enso Oyj. Leverans av de nyemitterade Stora Enso-aktierna sker omkring den 29 december 1998. Utbetalning av likvid för försäljning av aktieandelar sker i mitten av januari 1999. Notering av de nyemitterade Stora Enso-aktierna vid fondbörserna i Stockholm och Helsingfors påbörjas den 29 december 1998. På Helsingforsbörsen kommer Stora Enso-aktien att noteras i euro från och med den 4 januari 1999. På Stockholmsbörsen kommer Stora Enso- aktien att handlas i form av VPC-registrerade aktier och tillsvidare noteras i svenska kronor, samt även i euro från och med den 19 mars 1999. Stora Enso avser påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i STORA under första halvan av januari 1999 samt i samband därmed även lämna ett kontant underhandserbjudande till de återstående aktieägarna i STORA. Ytterligare information om ett sådant erbjudande kommer senare att tillsändas berörda aktieägare. STORA avser begära att avnotering av STORA-aktien på Stockholms Fondbörs, London Stock Exchange och Frankfurtbörsen sker i samband med att tvångsinlösen påkallas. Sista dag för handel i STORA- aktien kommer att meddelas senare. Stockholm och Helsingfors den 22 december 1998 Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag (publ)Enso Oyj För ytterligare information kontakta: - Bo Eriksson, Vice President Finance, STORA, tel +46 70 578 2244 - Johan Feldreich, General Counsel, STORA, tel +46 23 782 132 - Maija Harsu, Investor Relations Manager, Enso, tel +358 2046 21242 - Jyrki Kurkinen, Senior Vice President Legal Affairs, Enso, tel +358 2046 21217 Ej för spridning i USA, Kanada, Australien eller Japan ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00120/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00120/bit0002.doc

Dokument & länkar