Förändring i ledningen för STORA ENSOs division Magazine Papers

Förändring i ledningen för STORA ENSOs division Magazine Papers Horst Thaler, verkställande direktör för Stora Publication Paper, har av personliga skäl beslutat att inte tillträda befattningen som VD för division Magazine Papers i STORA ENSO. På uppdrag av STORA ENSO kommer han dock att utföra ett antal viktiga uppdrag. Kai Korhonen, tillträdande VD för division Newsprint i STORA ENSO, övertar temporärt ansvaret för division Magazine Papers. Avsikten är att permanent lösa VD-frågan inom de närmaste veckorna. För ytterligare information, v g kontakta: - Björn Hägglund, VD och koncernchef, STORA, tel 070-528 27 85 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00250/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00250/bit0002.doc

Dokument & länkar