Förändringar i STORAs ledning

Förändringar i STORAs ledning Per Knuts, Executive Vice President, som sedan april haft ansvar för det produktivitetsprogram som införs i STORA, går den 1 november 1998 i pension och lämnar därmed denna befattning. Per Knuts kommer att arbeta som konsult åt STORA inom detta område samt också ha andra uppdrag inom koncernen. Inom koncernen kommer produktivitetsprogrammet att drivas vidare av Sten Holmberg, Vice President Planning and Analysis, som redan i dag deltar i arbetet. Per Knuts, född 1938, har varit anställd i STORA sedan 1986 och varit medlem i koncernledningen sedan 1989. För ytterligare information, v g kontakta: -Christer Hårrskog, informationschef, tel 023-78 27 02