Försäljning av byggprodukter avslutar renodlingen av STORA

Försäljning av byggprodukter avslutar renodlingen av STORA till ett skogsindustriellt företag STORA har i dag slutfört den tidigare meddelade försäljningen av Stora Byggprodukter till Industri Kapital. Efter förvärvet av Feldmühle Nobel i början av 1990-talet har koncernens strategi inneburit en renodling och koncentration till den skogsindustriella kärnverksamheten, där huvudproduktområdena är grafiska papper och kartong för förpackningsändamål. Som en följd av denna process har ett flertal verksamhetsområden avyttrats under 1990-talet. Avyttringen av Stora Byggprodukter, som sker med retroaktiv verkan från 1 juli 1996, avslutar koncentrationen till kärnverksamheten. För STORA medför försäljningen att drygt 900 MSEK frigörs. Koncernen gör en realisationsförlust på ca 30 MSEK, som belastar tredje kvartalet 1996.

Dokument & länkar