Försäljning av Oppboga

I samband med dagens styrelsemöte i STORA fattades följande beslut om investeringar: Ny kokare till Stora Celbi, Portugal I Stora Celbi, Portugal, som tillverkar kortfibermassa med eukalyptus som råvara, är den befintliga kokaren ursprungligen dimensionerad för 100.000 ton massa/år. Genom trimningar m m kan den idag hantera Stora Celbis totala produktionsvolym, dvs 260.000 ton massa/år. Detta är emellertid inte ett önskvärt eller långsiktigt ekonomiskt hållbart läge då produktkvaliteten försämras och samtidigt ved- och kemikalieförbrukningen stiger till följd av den hårda belastningen på kokaren. Den befintliga kokaren ersätts nu med en ny, dimensionerad för dagens produktionsvolym och med utrymme för framtida trimning. Detta medför förbättrade produktegenskaper hos massan samt lägre ved- och kemikalieförbrukning. Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgår till ca 240 MSEK. Projektet skall vara genomfört 1999. Konverteringslinje småformat till Stora Nymölla, Sverige I Stora Nymölla tillverkas bl a kopieringspapper som säljs under varumärket MultiCopy. Bruket hör till de mest moderna anläggningarna för denna typ av papper. Marknaden för kopieringspapper har en stark tillväxt. För att ytterligare förstärka vår ledande marknadsposition har styrelsen beslutat att bygga en ny konverteringslinje för småformat (A4). Projektet är kostnadsberäknat till 169 MSEK och beräknas vara färdigt 1998/99. Rullmaskin till Stora Uetersen, Tyskland Den nuvarande rullmaskinens kapacitet räcker inte för att klara hela produktionen och temporära lösningar har måst användas, bl a genom att ta i drift äldre utrustning. Styrelsen har därför beslutat att bygga en ny rullmaskin med högre kapacitet. Totalkostnaden är beräknad till 66 MSEK och maskinen beräknas vara i drift 1998/99. Förändrat kylsystem vid Stora Hylte, Sverige Det nuvarande kylsystemet, som används för att kyla kontrollrum, datorrum m m vid anläggningen, utnyttjar freon HCFC (R22) som kylmedium. I framtiden skall detta ersättas med ett kylsystem baserat på vatten och ammoniak. Omställningen till det nya kylsystemet är kostnadsberäknad till 80 MSEK och beräknas vara klar 2001. Försäljning av Oppboga, Sverige Vid dagens möte beslutade styrelsen också om försäljning av Stora Paperboards konverteringsanläggning i Oppboga. Köpare är nuvarande ledningen för Oppboga. Försäljningen sker retroaktivt från den 1 januari 1998. Antalet anställda är ca 40. För ytterligare information, v g kontakta: - Betr Stora Celbi: Bert Östlund, VD Stora Cell, tel 026-85500, 026-85501 - Betr Stora Nymölla: Leif Wästerlund, VD Stora Nymölla, tel 044-10 40 00, 044-10 41 11 - Betr Stora Hylte: John Svensson, VD Stora Hylte, tel 0345-190 00, 0345-191 02 - Betr Stora Uetersen: Dieter Fischer, VD Stora Uetersen, tel +49-4122 7190, +49-4122 719 100 eller Mats Agurén, informationsdirektör STORA, tel 08-613 66 00

Prenumerera

Dokument & länkar