Förslag till förändringar i STORAs styrelse

Förslag till förändringar i STORAs styrelse Kallelsen till STORAs bolagsstämma bekantgörs den 20 februari 1998. Därav kommer att framgå att följande personer avböjt omval: Bo Berggren, Lars-Åke Helgesson, Sven Söderberg, Tom Wachtmeister och Jacob Wallenberg Omval föreslås av: Claes Dahlbäck, Palle Marcus, Håkan Mogren, Jan Sjöqvist och Björn Svedberg Nyval föreslås av: Harald Einsmann, Björn Hägglund och Marcus Wallenberg Bakom förslagen står aktieägare som representerar mer än 40% av såväl röster som kapital i STORA. Det är styrelsens avsikt att till ordförande utse Claes Dahlbäck och till vice ordförande Marcus Wallenberg. Kommentar från Bo Berggren Utgångspunkten för mitt ställningstagande är vad som i den uppkomna situationen bäst gagnar STORA. STORAs goda namn och rykte har på ett olyckligt sätt kommit att förknippas med omdiskuterade chefsvillkor. I den mån mitt handlande har kastat skugga på STORA är det min förhoppning att den skall försvinna med mig. Med en ny VD och en till stora delar ny styrelse är jag förvissad om att STORA får möjlighet att utvecklas bra i framtiden. Det är min avsikt att behålla mina aktier i STORA och jag skall gärna köpa fler för att uttrycka min tilltro till dem som tar över. För ytterligare information, v g kontakta STORAs informationschef Mats Agurén, tel 08-613 66 13.

Prenumerera

Dokument & länkar