Förslag till styrelse och koncernledning i Stora Enso

STORA och den finska skogskoncernen Enso meddelade den 2 juni att företagen beslutat gå samman. Förslag till styrelse, koncernledning och andra ledningsfunktioner är nu klart. Styrelsen för Stora Enso föreslås bestå av följande ledamöter: Josef Ackermann, Krister Ahlström, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Björn Hägglund, Jukka Härmälä, Raimo Luoma, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist, Marcus Wallenberg. Till styrelsens ordförande föreslås Claes Dahlbäck och till vice ordförande Krister Ahlström. Till verkställande direktör och koncernchef föreslås Jukka Härmälä och till ställföreträdande koncernchef Björn Hägglund. CV på ovanstående personer kan beställas hos STORA, Koncernstab Information, fax +46 23 25329, eller hos Enso Corporate Communication, fax +358 2046 21 267. Stora Ensos styrgrupp, bestående av Claes Dahlbäck, Krister Ahlström, Jukka Härmälä, Björn Hägglund och Juhani Pohjolainen, har underställt styrelsen följande förslag till koncernledning. Koncernstaber rapporterande till koncernchef Jukka Härmälä Financial Control and Legal under ledning av Esko Mäkeläinen, SEVP (Senior Executive Vice President): - Accounting - Corporate finance - Controlling - Insurance - Legal - Internal auditing Investor Relations and Financial Services under ledning av Ingvar Petersson, SEVP: - Investor relations - Financial services - Financial risk management - Information technology Strategy and Business Development under ledning av Kimmo Kalela, SEVP: - Long range planning - Portfolio analysis - Market research - Merger and acquisitions - Investments - Global fiber strategy - Marketing services Communication under ledning av Kari Vainio, EVP (Executive Vice President): - External communication - Internal communication Koncernstaber och koncerngemensamma funktioner samt affärsdrivande enheter (divisioner) rapporterande till stf koncernchef Björn Hägglund Continuous Productivity Improvement under ledning av Per Knuts, SEVP: - Total quality management - Productivity programs Corporate Support under ledning av Yngve Stade, SEVP: - Purchasing - Logistics operations - Research and development including technical support - Environmental services and policies Base Resources under ledning av Ingvar Petersson, SEVP: - Power (i Sverige och Finland) - Forests (i Sverige och Finland) Human Resources under ledning av Christer Ågren, EVP Fine Papers: Jouko Taukojärvi, SEVP; Lars Bengtsson, EVP: - Sheets and reels - UCWF & CWF - Global marketing and sales Packaging: Pekka Laaksonen, SEVP: - Consumer packaging - Industrial packaging - Global marketing and sales Newsprint: Kai Korhonen, SEVP: - Newsprint - Catalogue and book papers - Global marketing and sales Magazine Papers: Horst Thaler, SEVP: - SC - LWC, MWC, MFC - Global marketing and sales Sawn Products: Arno Pelkonen, EVP: - Production - Global marketing and sales Pulp: Bert Östlund, EVP: - Production - Global marketing and sales Merchants: Sven Rosman, EVP: - European marketing and sales Asia Pacific: Seppo Hietanen, EVP: - Regional assets - Regional sales MBL-förhandlingar har ägt rum i Sverige. Länderorganisation I Sverige, Finland och Tyskland kommer Stora Enso att arbeta med en länderorganisation. Denna ansvarar för landsspecifika ärenden inom områden som branschfrågor, miljö, arbetsgivar- och personalfrågor, information och juridik. Organisationen har inget ansvar i affärsfrågor. Ansvarig i Sverige är Björn Hägglund, i Finland Kimmo Kalela och i Tyskland Horst Thaler. Fortsatt arbete Nästa steg i samgåendet är att integrera och lokalisera divisioner, funktioner och staber. Beroende av besked från EUs konkurrensmyndighet och godkännande från STORAs och Ensos aktieägare kommer detta arbete att fortsätta. För ytterligare information v g kontakta - Jukka Härmälä, VD och koncernchef, Enso, tel +358 2046 21404 - Björn Hägglund, VD och koncernchef, STORA, tel 023-78 0000 - Christer Ågren, personaldirektör, STORA, tel 08-613 6600 - Kari Vainio, informationsdirektör, Enso, tel +358 2046 21393, +358 4050 01063

Prenumerera

Dokument & länkar