Förvärvar aktiemajoriteten i kinabaserat finpappersföretag

STORA förvärvar aktiemajoriteten i kinabaserat finpappersföretag - slutlig överenskommelse träffad I september 1997 offentliggjorde STORA det första steget i koncernens expansion på nya, snabbväxande marknader - Veracruzprojektet. Detta projekt syftar till att trygga råmaterialbasen för kortfiberbaserade produkter. I januari 1998 offentliggjorde STORA det andra steget i denna strategi - undertecknandet av ett Memorandum of Understanding, enligt vilket STORA förvärvar aktiemajoriteten i ett kinabaserat finpappersbruk, Suzhou Papyrus Paper Co., Ltd. Vid en ceremoni i Suzhou den 11 juni träffades slutlig överenskommelse mellan STORA och China Renaissance Industries L.P., för närvarande majoritetsägare i Suzhou Papyrus genom sitt dotterbolag Purple Charta Investments Limited. Slutgiltig köpesumma fastställs år 2001 och är avhängig av pappersbrukets resultat. * * * Den 11 juni träffade Stora Kopparbergs Bergslags AB och China Renaissance Industries L.P. slutlig överenskommelse enligt vilken STORA från China Renaissance köper 75% av stamaktierna i Purple Charta Investment Limited, ett bolag med säte på Brittiska Jungfruöarna. Purple Charta är ett helägt dotterbolag till China Renaissance och äger 80% av Suzhou Papyrus Paper Co., Ltd., ett joint-venture finansierat av kinesiska och utländska intressen, beläget cirka 90 km väster om Shanghai i staden Suzhou i Jiangsu-provinsen i Folkrepubliken Kina. Suzhou Papyrus verksamhet omfattar tillverkning, marknadsföring och distribution av papper och bestrukna pappersprodukter. Suzhou Papyrus är Kinas största och mest effektiva tillverkare av högkvalitativt träfritt bestruket papper. Bruket har en sammanlagd årskapacitet på 120.000 ton träfritt bestruket papper och levererar konsttryckpapper och obestruket offsetpapper till tryckerier och förlag i Kina. För ytterligare information, v g kontakta: -Björn Hägglund, VD och koncernchef, STORA, tel 023-78 00 00 -Per Knuts, vice VD Operations, STORA, tel:+49-211 581-01

Prenumerera