Inga fallskärmar för högre chefer i STORA

Inga fallskärmar för högre chefer i STORA STORA förnekar uppgifter i media att 15 högre chefer skulle ha fått fallskärmar under 1997. Inga chefer i STORA har vare sig avtal om avgångsvederlag eller tidigare pensionsålder än vid 65 år förutom ett (1) pensionsavtal som kan utlösas före ordinarie pensionsavgång. Styrelsen i STORA tog ett principbeslut i oktober 1997 avseende översyn av pensionsvillkoren för personer i chefsställning. Denna översyn är ännu ej avslutad.

Prenumerera

Dokument & länkar