Ny Executive Vice President i Stora Publication Paper

med ansvar för divisionens produktionsenheter Claes-Inge Isacson har anställts som Executive Vice President i Stora Publication Paper i Düsseldorf med ansvar för divisionens produktionsenheter. I arbetsuppgiften ingår även ansvar för divisionens forskning och utveckling samt investeringsaktiviteter. Han efterträder Rolf Richard Jansen, som går i pension vid årsskiftet 1998/99. Claes-Inge Isacson kommer närmast från en befattning som Executive Vice President vid Norske Skog och tillträder sin nya befattning den 1 mars 1998. Han kommer att rapportera till Per Knuts, VD för Stora Publication Paper, och vara medlem i Vorstand för Stora Publication Paper AG. - Kvalitets- och produktivitetsfrågor liksom forsknings- och utvecklingsfrågor är oerhört centrala för vår verksamhet, och vi har sedan länge prioriterat dem. Vår målsättning är att genom interna omstruktureringar, vilka redan har inletts, och kvalitets- och produktivitetshöjande investeringar ytterligare förstärka vår position inom området Grafiska papper, ett av STORA-koncernens kärnområden. Claes-Inge Isacsons långa erfarenhet inom dessa områden utgör ett värdefullt tillskott, säger Per Knuts. STORA är en av världens ledande skogsindustrikoncerner. Produktionskapaciteten för papper och kartong uppgår till 6 miljoner ton. STORAs årliga försäljning är ca 45 miljarder kronor. Koncernen har 21.000 anställda, verksamma i 20-talet länder. Stora Publication Paper är världens tredje största tillverkare av tryckpapper, inkl tidningspapper, obestruket och bestruket journalpapper och tekniska kontorspapper, med en kapacitet på över 3 miljoner ton per år.

Prenumerera

Dokument & länkar