Ny VD i STORA

Nuvarande VD och koncernchef i STORA, Lars-Åke Helgesson, har meddelat styrelsen att han önskar avgå vid ordinarie bolagsstämman den 12 mars 1998. Till ny VD och koncernchef i bolaget från detta datum har styrelsen utsett nuvarande chefen för Stora Skog och Trä, Björn Hägglund. Lars-Åke Helgesson har arbetat i bolaget sedan 1988, först som VD för Stora Papyrus och från 1992 som VD och koncernchef i STORA. Björn Hägglund, f 1945, har varit VD i Stora Skog och Trä sedan 1991 och var dessförinnan generaldirektör för Skogsstyrelsen. Björn Hägglund Björn Hägglund har en lång chefserfarenhet inom skogsbranschen. Under 1970- talet arbetade han med skoglig forskning och utbildning inom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), där han 1979 utsågs till professor och sedermera dekanus vid den skogsvetenskapliga fakulteten. 1985 utnämndes han till generaldirektör för Skogsstyrelsen, vars chef han var fram till 1991, då han utsågs till chef för Stora Skog (senare Stora Skog och Trä), i vars styrelse han suttit sedan 1984. Förutom de rent skogliga frågorna har Björn Hägglund i hög grad i sina olika befattningar inom och utom STORA arbetat med såväl strategi- som strukturfrågor, omfattande även internationalisering, samt med kommersiella frågor. Han har bland annat varit en av de drivande inom STORA i de strategiutvecklingsprojekt som handlat om koncernens expansion på s k emerging markets och som nyligen resulterade i ett joint-venture i Brasilien. Björn Hägglund sitter i flera olika styrelser (Industriskog och Sveriges Lantbruksuniversitet) och är också ordförande i Sydved och Skogforsk. Han är också ledamot av Världsnaturfondens förtroenderåd. Björn Hägglund är född i Stockholm och bor i Falun. Han är gift och har tre barn. Född: 1945 Utbildning: 1968 Jägmästare 1972 Skoglig doktor Befattningar: 1974 Docent vid Skogshögskolan 1977 Tillförordnad professor med ansvar för Riksskogstaxeringen i Sverige 1979 Ordinarie professor 1983 Dekanus vid skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU 1985 Generaldirektör och chef för Skogsstyrelsen 1991 VD för Stora Skog och Trä Övriga uppdrag: Styrelsemedlem Industriskog Styrelsemedlem SLU Styrelseordförande Sydved Styrelseordförande Skogforsk Ledamot Världsnaturfondens förtroenderåd Ledamot IVA och KSLA Intressen: Familjen, segling och jakt 1997-12-02

Prenumerera

Dokument & länkar