Ny verkställande direktör i STORA Cell

Lennart Holm, VD i Stora Cell AB, har beslutat att övergå till annan anställning utanför STORA-koncernen fr o m den 1 juli 1997. Till ny VD i Stora Cell AB har utsetts Bert Östlund, som för närvarande är VD i Stora Celbi i Portugal. Bert Östlund är civilekonom och har varit anställd i STORA sedan 1980. Han har varit anställd i Stora Cell sedan 1987 och VD i Stora Celbi sedan 1992. Han tillträder sin nya befattning den 1 juli 1997.

Prenumerera

Dokument & länkar