Per Knuts utses till vice VD Operations

Förändringar i STORA Per Knuts utses till vice VD Operations Per Knuts, vice VD i STORA-koncernen och VD i Stora Publication Paper, utnämns den 1 november 1998 till vice VD Operations inom STORA-koncernen. Bakgrunden till utnämningen är bl a det program för produktivitetshöjning och effektivisering som STORAs nye VD och koncernchef Björn Hägglund presenterade på bolagsstämman den 12 mars. Som vice VD Operations kommer Per Knuts att leda detta program, som omfattar både kostnadseffektivisering och att nå en högre produktivitet från investerat kapital. - Per Knuts har en gedigen operativ erfarenhet inom process-, pappers- och massaindustrin och är därför mycket väl insatt i vad som fordras för att höja produktiviteten och utnyttja kapitalet bättre i våra tillverkningsenheter, både i Sverige och internationellt. Jag är mycket glad åt att vi nu kan använda hans kunnande inom hela koncernen, både inom ramen för vårt program och i det operativa arbetet, säger Björn Hägglund i en kommentar. I sin nya roll kommer Knuts också att kunna ägna tid åt såväl STORAs strategiska investeringar i Skoghall och Kanada som åt de satsningar på produktion på s k emerging markets som STORA nyligen startat. Per Knuts lämnar i och med detta sina befattningar inom Stora Publication Paper och kommer också att flytta från Düsseldorf till koncernens huvudkontor i Falun. Han efterträds av Horst Thaler, i dag ställföreträdande chef för Stora Publication Paper. Utnämningen av Per Knuts påverkar inte STORAs organisation i övrigt. Per Knuts är 59 år och civilingenjör. Han har varit anställd i olika ledande befattningar i STORA sedan 1986. Sedan 1989 är han vice VD i koncernen och sedan 1991 VD i Stora Feldmühle AG (numera Stora Publication Paper) och FPB Holding AG. För ytterligare information v g kontakta: - Björn Hägglund, tel 010-255 59 20 - Per Knuts, tel +49-172 260 7264 - Mats Agurén, informationsdirektör, STORA, tel 070-595 11 22 Not till redaktionen: Bild på Per Knuts kan beställas hos FLT PICA, Håkan Rodén, tel 08-13 55 55 alt 13 50 05. Per Knuts Vice verkställande direktör i STORA, verkställande direktör i Stora Publication Paper AG Född: 1938 Högskola: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Examen: Civilingenjör, kemi Anställningar: 1963 Kungliga Tekniska Högskolan, forskningsassistent 1963 Liljeholmens Stearinfabriks AB, Stockholm, gruppledare 1966 Unifos Kemi AB, Stenungsund, projektledare, avdelningschef 1970 Unifos Kemi AB, Stenungsund, fabrikschef 1974 Union Carbide Co., polyetendivisionen, USA, teknisk direktör 1976 Union Carbide Co., polyetendivisionen, USA, affärsområdeschef 1978 Kema Nobel AB, Stockholm, divisionschef 1982 Unifos Kemi AB, Stenungsund, VD 1986 AB Papyrus, Mölndal, vice VD 1987 Stora Cell AB, VD 1989 Stora News AB, VD 1989 STORA, Falun, vice VD 1991 VD i Stora Feldmühle AG och FPB Holding AG

Prenumerera

Dokument & länkar